0982.697.685

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

27/05/2020 | 4772

GIẤY PHÉP MỞ TRUNG TÂM TIN HỌC TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục, đề án xin cấp Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mở trung tâm dạy tin học ngoại ngữ. Chi tiết như sau (dịch vụ)

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

– Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép mở trung tâm tin học

– Tờ trình xin thành lập trung tâm

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau

+ Trong đề án phải ghi rõ tên trung tâm tin học; loại hình trung tâm; địa điểm đặt trung tâm; sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm tin học

+ Trong đề án phải ghi rõ mục tiêu; chức năng; nhiệm vụ của trung tâm tin học

+ Bản chính chương trình dạy học, quy mô đào tạo của trung tâm tin học

+ Bản chính cơ cấu tổ chức của trung tâm: giám đốc, các tổ chuyên môn, nhóm  giáo viên …

+ Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị của trung tâm tin học

+ Bản chính sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm tin học

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm

– 01 Bản hợp đồng thuê địa điểm làm trung tâm dạy tin học của doanh nghiệp; hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng địa điểm dạy tin học hợp pháp

– Các giấy tờ bổ sung khác cần làm rõ theo yêu cầu của Sở GD&ĐT

– Giấy ủy quyền cho Luật 88

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của trung tâm tin học

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục tin học

– Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm tin học

– Báo cáo về trang thiết bị làm việc của trung tâm tin học như: lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo giảng dạy …

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học của trung tâm tin học

– Bản danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy tại trung tâm

– Bản quy định về học phí, lệ phí của trung tâm

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học tin học

– Giấy ủy quyền cho Luật 88,

4. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện

– Bước 1: Chuẩn bị theo hướng dẫn trên và nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT nơi trung tâm đặt địa điểm chính

– Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kiểm tra thẩm định điều kiện để thành lập trung tâm, thẩm định điều kiện để hoạt động

– Bước 3: Trả kết quả cho phép trung tâm tin học hoạt động giáo dục

5. LUẬT 88 – Dịch vụ xin Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về sản xuất kinh doanh phân bón

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định

– Soạn thảo hồ sơ và tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy phép

– Thay mặt khách hàng làm các thủ tục xin cấp Giấy phép

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện mở trung tâm tin học

– Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép mở trung tâm tin học

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập trung tâm tin học tại nghệ an

– Điều kiện mở lớp dạy tin học tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm
 3. Hồ sơ thành lập hợp tác xã
 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều kiện kinh doanh Gas
 8. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 9. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Điều kiện khai thác khoáng sản
 11. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 12. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 13. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm
 14. Điều kiện giám sát công trình xây dựng
 15. Điều kiện thành lập trường mầm non
 16. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng
 17. Điều kiện kinh doanh mạng xã hội
 18. Điều kiện kinh doanh buôn bán thuốc thú y
 19. Điều kiện thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 20. Điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ
 21. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán
 22. Điều kiện kinh doanh karaoke
 23. Điều kiện kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
 24. Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 25. Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP kinh doanh thuốc lá
 11. GP kinh doanh rượu, bia
 12. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 13. GP mở phòng khám nha khoa
 14. GP kinh doanh Gas
 15. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 16. GP kinh doanh xử lý chất thải
 17. GP kinh doanh thủy sản
 18. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 19. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 20. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 21. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 22. GP thành lập hợp tác xã
 23. GP kinh doanh trường mầm non
 24. GP Cơ sở tiêm chủng
 25. GP kinh doanh mạng xã hội
 26. GP cửa hàng buôn bán thuốc thú y
 27. GP mở phòng khám chữa bệnh
 28. GP kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 29. GP kinh doanh chứng khoán
 30. GP kinh doanh phân bón

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học
 6. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 7. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 8. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 9. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 11. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 12. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 13. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 14. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 15. Thành lập công ty giáo dục mầm non
 16. Thành lập công ty thương mại điện tử
 17. Thành lập công ty mạng xã hội
 18. Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y
 19. Thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 20. Thành lập công ty vận tải đường bộ
 21. Thành lập công ty chứng khoán
 22. Thành lập công ty kinh doanh phân bón
 23. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 24. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 25. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an;

Xem thêm