0982.697.685

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

18/03/2020 | 2555

GIẤY PHÉP KINH DOANH THUỐC LÁ TẠI NGHỆ AN

Luật 88 Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm theo quy định của pháp luật

1.Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

a. Điều kiện cấp Giấy phép phân phối thuốc lá

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

– Địa điểm doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

– Hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp từ địa bàn từ 02 tỉnh trở lên. Mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn thuốc lá

– Trên văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp có ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

– Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về PCCC, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

b. Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

– Địa điểm doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

– Hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp từ địa bàn từ 02 tỉnh trở lên. Mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn thuốc lá

– Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về PCCC, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an;

c. Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá

– Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Địa điểm doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

– Trên văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối; hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá phải ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

Hồ sơ gồm 02 bộ hồ sơ: 01 bộ xin cấp phép, 01 bộ doanh nghiệp lưu.

a. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối thuốc lá

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối thuốc lá;

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp; hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

– Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

+ Địa điểm kinh doanh, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh.

+ Bản sao chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (sở hữu, đồng sở hữu, thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kv kinh doanh thuốc lá.

– Đối với trường hợp xin cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Bảng kê danh sách thương nhân

b. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn thuốc lá;

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp; hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

– Đối với trường hợp xin cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Bảng kê danh sách thương nhân

c. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối; hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

Sau khi được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; thương nhân phải tiến hành lập và lưu Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

a) Thẩm quyền cấp giấy phép mua bán thuốc lá

Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế cấp, cấp lại, sửa  đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ thuốc lá.

b) Trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá:

– Thương nhân đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ thương nhân lưu

– Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét và cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ bổ sung/chối cấp phép hồ sơ và nêu rõ lý do

Nếu có bất kì vấn đề pháp lí nào còn thắc mắc, quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn

 

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

GP Visa du lịch Trung Quốc

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an

Thành lập công ty TNHH một thành viên tại nghệ an

Thành lập công ty TNHH hai thành viên tại nghệ an

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục giải thể doanh nghiệp


Các bài viết liên quan:

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an;

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an;

Xem thêm