0982.697.685

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư

17/04/2020 | 5885

CHIA TÁCH HỢP NHẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn điều chỉnh Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an theo quy định pháp luật. Điều kiện tách các loại dự án xây dựng công trình, nhượng quyền sử dụng đất … Thủ tục, hồ sơ như sau

1. Căn cứ pháp lý thực hiện

– Căn cứ theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

– Căn cứ theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

– Căn cứ theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

2. Các đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện việc tổ chức lại (chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đều phải thực hiện

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư;

3. Hồ sơ chia tách hợp nhất dựa án đầu tư

Nhà đàu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau

– Văn bản/đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư

– Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an

4. Trình tự thực hiện

– Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại; và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

– Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp hồ sơ cho Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

– Bước 2: Ban Quản lý điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Lưu ý:  Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh

5. Luật 88 – Dịch vụ chia tách hợp nhất dự án đầu tư

– Tư vấn, giải đáp các vấn đề chia tách hợp nhất dự án đầu tư

– Tư vấn thủ tục điều chỉnh chia tách hợp nhất dự án đầu tư

– Tư vấn về hồ sơ trước khi tiến hành thực hiện

– Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng

– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao kết quả cho quý khách hàng

– Tư vấn các vấn đề cần làm sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Dịch vụ tư vấn đầu tư

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 4. Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư
 5. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 8. Thủ tục chia tách sáp nhập dự án đầu tư
 9. Dịch vụ tư vấn hợp đồng
 10. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài
 11. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an
 12. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 13. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 14. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

 Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP an ninh trật tự
 3. GP Phòng cháy chữa cháy
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP trung tâm tư vấn du học
 6. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 7. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP mở phòng khám nha khoa
 18. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 19. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 20. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Xem thêm