0982.697.685

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

17/04/2020 | 9873

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Các trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư. Thực trạng chuyển nhượng ( mua, bán ) dự án gắn với quyền sử dụng đất diễn ra rất phổ biến. Các điều kiện, quy định, thuế … nêu rõ cụ thể trong Luật đầu tư. Dịch vụ giấy phép – Luật 88 hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần; hoặc toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Dự án đầu tư phải không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động

– Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện; Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

– Trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Dự án đầu tư tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai; pháp luật về kinh doanh bất động sản

– Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có)

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an;

2. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

– Hồ sơ của chủ đầu tư cũ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển nhượng lại dự án của chủ đầu tư cũ cho nhà đầu tư mới

+ Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Quyết định phê duyệt dự án

+ Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mới

+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng

– Hồ sơ của chủ đầu tư mới bao gồm:

+ Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản

+ Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án. Trong đó chủ đầu tư cũ đã cam kết có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng

+ Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

3. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại nghệ an

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chuyển nhượng dự án nộp tại cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án Đối với dự án khu đô thị mới và dự án nhà ở cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là Sở Xây dựng. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cơ quan đầu mối thẩm định do Chủ tịch UBNN cấp tỉnh quy định)

– Cơ quan quản lý nhà nước đầu mối thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

– Sau khi hoàn thành việc thẩm định, UBND cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an;

Lưu ý:

+ Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có); và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương; một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương; và trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng.

+ Tối đa 30 ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền. Chủ đầu tư mới và Chủ đầu tư cũ phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án. Chủ đầu tư cũ bàn giao lại toàn bộ hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao và danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi nhận bàn giao

4. Luật 88 – Dịch vụ chuyển đổi dự án đầu tư

– Tư vấn, giải đáp các điều kiện chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

– Tư vấn thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

– Tư vấn về hồ sơ chuyển đổi dự án đầu tư

– Hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật cho khách hàng

– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư

– Bàn giao kết quả cho quý khách hàng

– Tư vấn các vấn đề cần làm sau khi chuyển đổi dự án đầu tư

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Dịch vụ tư vấn đầu tư

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 5. Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư
 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Dịch vụ tư vấn hợp đồng
 8. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài
 9. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an
 10. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 11. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 12. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an;

 Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP trung tâm tư vấn du học
 6. GP an ninh trật tự
 7. GP Phòng cháy chữa cháy
 8. GP lao động cho người nước ngoài
 9. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 10. GP kinh doanh xăng dầu
 11. GP kinh doanh dược phẩm
 12. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 13. GP kinh doanh thuốc lá
 14. GP kinh doanh rượu, bia
 15. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 16. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 17. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 18. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 19. GP mở phòng khám nha khoa
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 22. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 23. GP kinh doanh Gas
 24. GP kinh doanh Casino

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an;

Xem thêm