0982.697.685

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

19/05/2020 | 4750

GIẤY PHÉP KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán. Chi tiết như sau (dịch vụ)

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

– Luật chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010

– Nghị định số 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật chứng khoán

– Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

– Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

– Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

– Bản dự thảo Điều lệ công ty chứng khoán

– Bản danh sách cổ đông sáng lập; hoặc thành viên sáng lập

– Bản danh sách thành viên dự kiến của công ty chứng khoán

– Giấy tờ của ngân hàng xác nhận về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong của ngân hàng

– Văn bản chấp thuận về việc cho phép góp vốn thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

– Tài liệu, danh mục, thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (CMND); hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức

– Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính; hoặc quyền sử dụng trụ sở của bên cho thuê hoặc chủ sở hữu

– Bản dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;
Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

– Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất (có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập)

– Quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro của công ty

– Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn; hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập tổ chức kinh doanh

– Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn

+ Đối với cá nhân: Bản sao giấy CMND; hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và sơ yếu lý lịch.

+ Đối với tổ chức: Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động. Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác. Điều lệ công ty. Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên. Hoặc biên bản họp và quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và sơ yếu lý lịch của người đại diện theo ủy quyền. Kèm theo văn bản ủy quyền

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức dự kiến sở hữu trên 10% vốn điều lệ. Thì phải nộp bổ sung lý lịch tư pháp của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật

+Trường hợp cổ đông, thành viên là tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự (tài liệu tương đương). Và phải được dịch chứng thực ra tiếng Việt

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện

– Bước 1:

+ Chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu nêu trên được lập thành 1 bộ gốc

+ Hồ sơ gốc được gửi trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

– Bước 2:

Trong 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. UBCKNN có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất. Và phong tỏa vốn góp. Cổ đông, thành viên góp vốn được trích phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất. Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại. Ngân hàng sẽ giải tỏa, chuyển vào tài khoản của công ty ngay sau khi được cấp giấy phép

– Bước 3:

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN đã nêu ở bước 3. Mà các cổ đông, thành viên góp vốn không hoàn thiện cơ sở vật chất. cũng như không phong tỏa đủ vốn điều lệ. Và không bổ sung đầy đủ nhân sự. UBCKNN có quyền từ chối cấp phép

– Bước 4:

Trong 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác. UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về kinh doanh chứng khoán

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép kinh doanh chứng khoán

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật

– Soạn thảo hồ sơ và tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy phép

– Thay mặt khách hàng làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

– Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Hồ sơ thành lập hợp tác xã
 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 5. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 6. Điều kiện kinh doanh Gas
 7. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 8. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 9. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Điều kiện khai thác khoáng sản
 11. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 12. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 13. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 14. Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe ô tô
 15. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm
 16. Điều kiện giám sát công trình xây dựng
 17. Điều kiện thành lập trường mầm non
 18. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt
 19. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng
 20. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử
 21. Điều kiện kinh doanh mạng xã hội
 22. Điều kiện kinh doanh buôn bán thuốc thú y
 23. Điều kiện thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 24. Điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP kinh doanh thuốc lá
 11. GP kinh doanh rượu, bia
 12. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 13. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 14. GP mở phòng khám nha khoa
 15. GP kinh doanh Gas
 16. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 17. GP khai thác khoáng sản
 18. GP kinh doanh xử lý chất thải
 19. GP kinh doanh thủy sản
 20. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 21. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 22. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 23. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 24. GP thành lập hợp tác xã
 25. GP kinh doanh trường mầm non
 26. GP Cơ sở tiêm chủng
 27. GP kinh doanh mạng xã hội
 28. GP cửa hàng buôn bán thuốc thú y
 29. GP mở phòng khám chữa bệnh
 30. GP kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học
 6. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 7. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 8. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 9. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 11. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 12. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 13. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 14. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 15. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 16. Thành lập công ty giáo dục mầm non
 17. Thành lập Cơ sở tiêm chủng
 18. Thành lập công ty thương mại điện tử
 19. Thành lập công ty mạng xã hội
 20. Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y
 21. Thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 22. Thành lập công ty vận tải đường bộ
 23. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 24. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 25. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an;

Xem thêm