0982.697.685

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an

29/04/2020 | 1700

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế; công nghiệp, nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Chi tiết đầy đủ như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

– Phải là doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộ kinh doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

– Doanh nghiệp có đăng ký mã ngành nghề kinh doanh hóa chất khi xin cấp giấy phép kinh doanh

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC); hoặc Biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC của cơ quan công an

– Giấy cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp phép

a. Điều kiện doanh nghiệp sản xuất hóa chất

– Doanh nghiệp phải có cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng điều kiện theo quy định Nghị định 113/2017/NĐ-CP về

+ Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ

+ Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải

+ Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác

+ Trang thiết bị bảo hộ lao động

+ Phương tiện vận chuyển

+ Bảng nội quy về an toàn hóa chất

– Doanh nghiệp có diện tích nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

– Doanh nghiệp có Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất

– Doanh nghiệp có Người lao động phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

+ Người đứng đầu đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc

+ Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất

+ Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương

+ Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở

+ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc

+ Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất

b. Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh hóa chất

– Doanh nghiệp có Cơ sở vật chất – kỹ thuật:

+ Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ

+ Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

+ Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác

+ Trang thiết bị bảo hộ lao động

+ Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải

+ Phương tiện vận chuyển

+ Bảng nội quy về an toàn hóa chất;…. phải đáp ứng điều kiện cụ thể theo quy định

– Doanh nghiệp có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh; nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất; an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật

– Doanh nghiệp có vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật

– Doanh nghiệp có phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

– Doanh nghiệp có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ

– Doanh nghiệp có Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất

– Doanh nghiệp có Người lao động phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

+ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc

+ Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất

+ Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương

+ Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở

+ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc

+ Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất

a. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất:

– Giấy đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất (theo mẫu quy định Nghị định 113/2017/NĐ-CP)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thẩm định xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

– Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa. (nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất)

– Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất

– Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất hóa chất

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất của doanh nghiệp

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định pháp luật

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

b. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

– Văn bản/Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất (theo mẫu quy định của pháp luật)

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

– Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp ( kho chứa, chi nhánh …)

– Bản sao Quyết định phê duyệt; hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng kho chứa hóa chất

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung rõ ràng, đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật

– Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa; hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ; hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất

– Bản danh sách kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất

– Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép sản xuất; kinh doanh hóa chất; hạn chế sản xuất, kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ Công Thương

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ:

+ Trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ,  Bộ Công Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép theo

– Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an

– Tư vấn khách hàng các vấn đề vướng mắc về điều kiện, hồ sơ

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép đủ điều kiện hoạt động

– Tiếp nhận thông tin từ khách hàng cung cấp

– Soạn thảo hồ sơ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất cho khách hàng

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty hóa chất tại nghệ an

– Giấy phép sản xuất hóa chất tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 4. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic
 8. Điều kiện kinh doanh Gas
 9. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 10. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 11. Điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 13. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học
 14. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 16. Điều kiện khai thác khoáng sản
 17. Điều kiện kinh doanh vàng bạc
 18. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 19. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 20. Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 15. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 16. GP mở phòng khám nha khoa
 17. GP trung tâm tư vấn du học
 18. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 19. GP kinh doanh Gas
 20. GP kinh doanh xuất khẩu gạo
 21. GP kinh doanh dịch vụ in ấn
 22. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 23. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 24. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 25. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 26. GP khai thác khoáng sản
 27. GP kinh doanh vàng bạc
 28. GP kinh doanh xử lý chất thải
 29. GP kinh doanh thủy sản
 30. GP kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 9. Thành lập công ty đòi nợ – thu hồi nợ
 10. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 11. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 12. Thành lập công ty kinh doanh Casino
 13. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 14. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 15. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 16. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 17. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 18. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 19. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 20. Thành lập công ty xử lý chất thải
 21. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 22. Thành lập công ty bảo đảm an toàn hàng hải
 23. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 24. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 25. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh hóa chất tại nghệ an;

Xem thêm