0982.697.685

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

28/04/2020 | 1868

GIẤY PHÉP KINH DOANH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải. sau đây LUẬT 88 hướng dẫn về việc xin cấp phép cung cấp dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển; luồng hàng hai và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

– Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

– Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

– Nghị định 147 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

– Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều về quản lý hoạt động hàng hải

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

– Đơn/ Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải để xin cấp phép (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017)

– Bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình

– Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình

– Bản chính phương án bảo đảm an toàn hàng hải, gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Thông tin chung về công trình, dự án đầu tư xây dựng gồm: Tên công trình, dự án; tên và địa chỉ của chủ đầu tư; vị trí thi công, xây dựng; quy mô xây dựng

+ Thời gian thi công, xây dựng

+ Biện pháp thi công được duyệt

+ Biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải

+ Phương án tổ chức và phối hợp thực hiện

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện

– Doanh nghiệp, chủ đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các tài liệu như mục 2

– Hồ sơ TTHC nộp trực tiếp tới Cảng vụ Hàng hải của tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Cảng vụ Hàng hải tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh:

+ Cảng vụ Hàng hải sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có văn bản phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải và gửi trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin giấy Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép bảo đảm an toàn hàng hải

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

– Tư vấn các thủ tục sau khi cấp phép đi vào hoạt động

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty bảo đảm an toàn hàng hải

– Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 22. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 23. GP kinh doanh Gas
 24. GP kinh doanh Casino
 25. GP kinh doanh xuất khẩu gạo
 26. GP kinh doanh dịch vụ in ấn
 27. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 28. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 29. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 30. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 31. GP khai thác khoáng sản
 32. GP kinh doanh vàng bạc
 33. GP kinh doanh xử lý chất thải
 34. GP kinh doanh thủy sản

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

 Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 9. Thành lập công ty đòi nợ – thu hồi nợ
 10. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 11. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 12. Thành lập công ty kinh doanh Casino
 13. Thành lập công ty xuất khẩu gạo
 14. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 15. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 16. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 17. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 18. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 19. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 20. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 21. Thành lập công ty xử lý chất thải
 22. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 23. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 24. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 25. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Xem thêm