0982.697.685

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

19/12/2019 | 14292

DỊCH VỤ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP GIÁ RẺ

Nhiều đơn vị, cơ quan tuyển dụng yêu cầu có Phiếu lý lịch tư pháp? Phiếu đó là gì? thủ tục cấp như thế nào? Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sẽ làm hài lòng quý khách.

1. Phiếu lý lịch tư pháp là gì ?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án; quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp gồm 2 loại:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1; cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định theo quy định của Luật lý lịch tư pháp;

Phiếu lý lịch tư pháp số 2; cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ;

2.Thẩm quyền cấp phiếu LLTP

– Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp phiếu trong các trường hợp sau:

+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

+ Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

– Sở Tư pháp thực hiện việc cấp phiếu trong các trường hợp sau:

+ Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ;

3.Thành phần hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP

– Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (kèm bản chính để đối chiếu);

– Bản chụp sổ hộ khẩu; hoặc giấy chứng nhận thường trú; hoặc tạm (kèm bản chính để đối chiếu); hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nơi cư trú.

– Ngoài ra, người yêu cầu cấp PLLTP thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.

Lưu ý: Cá nhân có thể ủy quyền yêu cầu cấp PLLTP số 1 (việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật và bản sao chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền. Trường hợp người yêu cầu cấp PLLTP  là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên.

Cá nhân yêu cầu cấp PLLTP số 2 không được ủy quyền cho người khác.

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ;

Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

4. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP

4.1. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1

a.. Người yêu cầu cấp Phiếu LLTP nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu PPLT và kèm theo các giấy tờ sau đây:

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

b. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

– Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

c. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

d. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ;

4.2. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2

a. Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2; Điều 7; của Luật LLTP có yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu LLTP thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định tại khoản 1; Điều 43; của Luật LLTP.

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

b. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2; Điều 45 của Luật LLTP; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ;

Luật 88 nâng tầm giá trị

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337


Các bài viết liên quan:

Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ;

Xem thêm