0982.697.685

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp

18/12/2019 | 6424

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Để giải thể được công ty thì bạn cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà. Bạn mệt mỏi vì không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào? Luật 88 hiểu nỗi băn khoăn của bạn và sẵn sàng hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp cho bạn nhanh chóng nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một công ty theo ý tự nguyện hoặc bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể (Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014)

2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Ví dụ như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.

– Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014

thủ tục giải thể doanh nghiệp;

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

3.1. Đối với trường hợp công ty bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thì thực hiện như sau:

Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án; hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD; hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án. Doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể.

– Doanh nghiệp giải thể phải gửi: Quyết định giải thể; Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.

– Đến các cơ quan sau:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh

+ Cơ quan quản lý thuế trực tiếp

+ Người lao động

+ Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp

+ Các chủ nợ

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giài thể của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

thủ tục giải thể doanh nghiệp;

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp

3.2. Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Thủ tục giải thể đối với các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ; còn trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu phải thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan

Nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu thì phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan  theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

  • – Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
  • – Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);

– Biên bản họp giải thể doanh nghiệp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

thủ tục giải thể doanh nghiệp;

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Thông báo giải thể doanh nghiệp

– Quyết định giải thể doanh nghiệp

– Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp

– Biên bản thanh lý tài sản

– Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng

– Xác nhận đóng mã số thuế

– Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)

– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

– Công văn xin trả mã dấu

– Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh; chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động; đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

thủ tục giải thể doanh nghiệp; thủ tục giải thể doanh nghiệp;

 

Luật 88 nâng tầm giá trị

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337


Các bài viết liên quan:

Xem thêm