0982.697.685

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

17/12/2019 | 1838

TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Khi thành lập công ty hoặc sửa đổi ngành nghề kinh doanh mới. Các bạn cần phải biết được những quy định; cách tra cứu ngành nghề kinh doanh trong doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp được hoạt động đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

1. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là gì?

“Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp” là ngành nghề được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập; và chiến lược phát triển doanh nghiệp; do chủ sở hữu quy định; giao cho doanh nghiệp thực hiện khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2. Hệ thống ngành nghề kinh doanh Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Bảng chuyển đổi Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam VSIC 2018 – VSIC 2007

Tra cứu ngành nghề kinh doanh;

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

3. Lưu ý khi tra cứu ngành nghề kinh doanh

– Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 20/8/2018; mà nay có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh thì trước hết phải mã hóa những ngành nghề đã đăng ký theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg; rồi mới được phép bổ sung ngành nghề mới. (Có thể đồng thời cùng 01 bộ hồ sơ đăng ký mã hóa và bổ sung ngành nghề).

– Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg; không phải tất cả những ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký trước ngày 20/8/2018; đều phải mã hóa, mà chỉ ngành nghề nào có mã, tên ngành nghề; hoặc phần chi tiết (Các mục nhỏ) khác so với ngành nghề trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg; thì mới phải mã hóa.

– Theo nguyên tắc, khi chọn mã ngành để đăng ký, doanh nghiệp phải đăng ký bằng mã ngành cấp 4 (có 4 số) sau đó bổ sung mã ngành cấp 5 hoặc diễn giải chi tiết phù hợp với quy định của pháp luật.

– Đối với các ngành nghề không thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được ghi nhận trong một văn bản pháp luật nào khác nhưng không thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và ghi nhận vào cơ sở dữ liệu quốc gia, thông báo cho Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Luật 88 nâng tầm giá trị

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337


Các bài viết liên quan:

Xem thêm