0982.697.685

Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động nghệ an

Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động nghệ an

29/05/2020 | 7423

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động nghệ an theo luật quy định. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đưa người đi

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an

27/05/2020 | 4913

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục, đề án xin cấp Giấy phép mở trung tâm tin học tại nghệ an (Vinh). Chứng nhận đủ điều kiện thành lập và hoạt động dạy tin học ngoại ngữ

Giấy phép kinh doanh phân bón tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh phân bón tại nghệ an

21/05/2020 | 5194

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh phân bón tại nghệ an. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện về kho chứa, bao bì

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

19/05/2020 | 4749

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an theo quy định. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện

Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa

Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa

14/05/2020 | 5165

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa tại nghệ an. Chứng nhận đủ điều kiện làm dịch vụ VT đường bộ, vận chuyển bằng ô tô

Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an

Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an

13/05/2020 | 5094

Hướng dẫn Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đa, chuyên khoa, bác sỹ hộ gia đình

Giấy phép cửa hàng buôn bán thuốc thú y

Giấy phép cửa hàng buôn bán thuốc thú y

13/05/2020 | 5044

Hướng dẫn Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy phép cửa hàng buôn bán thuốc thú y tại nghệ an. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Giấy phép kinh doanh mạng xã hội tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh mạng xã hội tại nghệ an

11/05/2020 | 4983

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh mạng xã hội tại nghệ an ( vinh ). Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

09/05/2020 | 5012

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại nghệ an theo quy định. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ

Giấy phép cơ sở tiêm chủng tại nghệ an

Giấy phép cơ sở tiêm chủng tại nghệ an

08/05/2020 | 7261

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép cơ sở tiêm chủng tại nghệ an. Doanh nghiệp mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh