0982.697.685

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

05/04/2020 | 5732

ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TẠI NGHỆ AN

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trình tự thủ tục, hồ sơ chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Chế độ sử dụng đất đã được sửa đổi và bổ sung theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau

1. Chuyển đổi công ty mà không thay đổi mục đích sử dụng đất

a. Nếu không thay đổi mục đích sử dụng đất thì Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi. Công ty thuộc các trường hợp trước khi chuyển đổi sau:

– Được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

– Được nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất một lần

– Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

– Nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước

thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh quyết định giao đất; cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an;

b. Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với công ty trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất; và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất và mặt nước khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi:

– Được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

– Nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước

thì công ty sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Phải ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

2. Chuyển đổi doanh nghiệp mà có thay đổi mục đích sử dụng đất

– Trong trường hợp này, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành đồng thời với thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật

– Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an;

3. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký biến động: 01 bộ

– Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì:

+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất; hoặc chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất

+ Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích, kết cầu; hoặc không có giấy phép xây dựng; thì phải gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định về xây dựng

+ Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính

+  Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

+ Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an;

 Dịch vụ nhà đất

 1. Các thủ tục nhà đất tại nghệ an
 2. Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An
 3. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An
 4. Thủ tục mua bán nhà đất tại Nghệ An
 5. Dịch vụ lập di chúc tại nhà ở Nghệ An

 Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 7. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 8. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 9. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 10. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ

 1. Đăng ký nhãn hiệu thực phẩm
 2. Phương pháp định giá thương hiệu
 3. Đăng ký bản quyền sáng chế
 4. Đăng ký bản quyền âm nhạc
 5. Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu
 6. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 7. Đăng ký mã số mã vach

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an;

Xem thêm