0982.697.685

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

19/06/2020 | 9084

Hướng dẫn Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại nghệ an. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo nghị định 15/2018 NĐ-CP

Điều kiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Điều kiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

01/06/2020 | 8672

Hướng dẫn đủ Điều kiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm tại nghệ an ( Vinh ). Quy trình thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hàng thực phẩm, nông hải sản …

Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

01/06/2020 | 8212

Hướng dẫn Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an. Thủ tục hồ sơ xin chứng chỉ, xác nhận đủ đk về PCCC theo quy định của pháp luật

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự

30/05/2020 | 8014

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự tại nghệ an. Chứng chỉ xác nhận đủ đk theo quy định ngành nghề: dịch vụ cầm đồ, bảo vệ, xoa bóp, kinh doanh khí gas

Điều kiện công ty xuất khẩu lao động nghệ an

Điều kiện công ty xuất khẩu lao động tại nghệ an

29/05/2020 | 4956

Hướng dẫn Điều kiện công ty xuất khẩu lao động nghệ an. Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép dịch vụ đưa người đi làm việc tại nước ngoài theo quy định pháp luật

Điều kiện mở lớp dạy tin học tại nghệ an

Điều kiện mở lớp dạy tin học tại nghệ an

28/05/2020 | 4459

Hướng dẫn Điều kiện mở lớp dạy tin học tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép mở lớp đào tạo tin học ngoại ngữ theo quy định pháp luật

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

27/05/2020 | 6537

Hướng dẫn Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an: tiếng anh, trung, nhật, hàn, đức. Thủ tục hồ sơ xin giấy phép thành lập, hoạt động theo quy định

Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể

26/05/2020 | 6762

Hướng dẫn Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an- Vinh. Hồ sơ đăng ký; thủ tục xin cấp giấy phép; Quy định mức thu lệ phí môn bài HKD, dịch vụ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

25/05/2020 | 7754

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, xoa bóp, Spa tại nghệ an. Thủ tục hồ sơ cho công ty, hộ cá thể mới thành lập xin cấp giấy phép

Điều kiện kinh doanh karaoke tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh karaoke tại nghệ an

25/05/2020 | 4369

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh karaoke tại nghệ an. Về an ninh trật tư, phòng cháy chữa cháy. Thủ tục hồ sơ công ty, hộ cá thể xin cấp giấy phép dịch vụ ..