0982.697.685

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An

14/02/2020 | 11235

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TAI NGHỆ AN

THỦ TỤC – QUY TRÌNH – HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP

Luật 88 hướng dẫn các thủ tục – quy trình – hồ sơ cấp giấy phép chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An (hạng 1, 2, 3). Nội dung về chứng chỉ hành nghề và quản lý áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An:

– Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (theo mẫu Phụ lục V Nghị định 100/2018).

– Tệp tin có chứa ảnh hay bản scan màu từ bản chính giấy phép kinh doanh

– Tệp tin chứa ảnh chụp từ bản chính các văn bằng chứng chỉ; văn bằng, hợp đồng an toàn lao động của các nhân viên trong công ty có liên quan đề nghị cấp chứng chỉ; Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành tương ứng với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ.

– Tệp tin chứa ảnh chụp từ bản chính bản kê khai năng lực tài chính trong thời hạn 3 năm tính đến thời điểm cấp chứng chỉ; máy móc thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan cấp chứng chỉ.

*Lưu ý: Nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp, công ty phải có hợp đồng lao động tối thiểu là 12 tháng, giữ vai trò chủ trì; chủ nhiệm; chỉ huy trưởng công trường; giám sát trưởng. Mỗi cá nhân có thể tham gia hoạt động xây dựng với nhiều Tổ chức, doanh nghiệp, công ty khác nhau, tuy nhiên chỉ được đảm nhiệm vai trò chủ chốt tại 1 tổ chức, doanh nghiệp, công ty duy nhất.

2. Trình tự thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An:

– Hồ sơ: chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các tài liệu theo quy định

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trong 10 ngày.

Trường hợp không hợp lệ hoặc hồ sơ thiếu thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ, yêu cầu bổ sung hồ sơ. Nếu cần thiết thì tổ chức phúc tra sẽ xác minh hồ sơ.

– Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ không quá 15 ngày đối với năng lực hạng I; 10 ngày đối với năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An

3. Chứng chỉ hành nghề năng lực tổ chức xây dựng bao gồm:

– Khảo sát xây dựng gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

– Lập quy hoạch xây dựng.

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Thi công xây dựng công trình.

– Giám sát thi công xây dựng công trình.

– Kiểm định xây dựng.

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình gồm:

+ Thiết kế kiến trúc công trình;
+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;
+ Thiết kế cơ – điện công trình;
+ Thiết kế cấp – thoát nước công trình;
+ Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
+ Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
+ Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

4. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An:

– Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 do Cục hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp.

– Chứng chỉ hành nghề năng lực hạng II, III do Sở Xây Dựng Nghệ An cấp.

5. Quy định liên quan về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An:

Theo thông tư Số: 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu tại Việt Nam.

Luật 88 đăng ký kinh doanh giá rẻ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08 337 89 337– 08 337 28 337

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An;

Các bài viết liên quan:

 

Xem thêm