0982.697.685

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an

27/04/2020 | 2634

GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp/ công ty mới thành lập làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường, nước sinh hoạt, thu gom rác thải. Chi tiết như sau ( dịch vụ )

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2014

– Nghị định của Chính Phủ số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

– Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH)

– Đơn/Giấy đề cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xử lý rác thải, chất thải độc hại (theo mẫu quy định)

– Báo cáo đã được Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt về tác động của hoạt động này với môi trường

– Các tài liệu về kế hoạch, cách thức quản lý và xử lý có cơ quan quản lý phê duyệt

– Giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có trạm trung chuyển)

– Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý CTNH như hướng dẫn mục 2 trên

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại trên toàn quốc là Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Thời hạn của Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là 05 năm kể từ ngày cấp

Lưu ý: Điều 10 Nghị định 38/2015/NĐ-CP bổ sung một số điều sau:

+ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại thay thế giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

+ Trong quá trình cấp giấy phép, cơ quan cấp phép phải thành lập đoàn kiểm tra thực tế cơ sở xử lý CTNH

+ Thời hạn kiểm tra, chấp thuận vận hành thử nghiệm là 10 ngày làm việc

+ Thời hạn kiểm tra, cấp giấy phép là 25 ngày làm việc

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an

– Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Tư vấn chuẩn bị thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật yêu cầu

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty xử lý chất thải tại nghệ an

– Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 22. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 23. GP kinh doanh Gas
 24. GP kinh doanh Casino
 25. GP kinh doanh xuất khẩu gạo
 26. GP kinh doanh dịch vụ in ấn
 27. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 28. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 29. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 30. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 31. GP khai thác khoáng sản
 32. GP kinh doanh vàng bạc

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an;

 Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 9. Thành lập công ty đòi nợ – thu hồi nợ
 10. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 11. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 12. Thành lập công ty kinh doanh Casino
 13. Thành lập công ty xuất khẩu gạo
 14. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 15. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 16. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 17. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 18. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 19. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 20. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 21. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 22. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 23. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an;

Xem thêm