0982.697.685

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

07/04/2020 | 6736

PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Luật 88 hướng dẫn việc Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn (nghệ an). Theo quy định mới nhất pháp luật gồm: nguyên tắc chia tài sản; các yếu tố ảnh hưởng; thỏa thuận … Luật Hôn nhân & Gia đình và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành đã có những quy định tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng, nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự. Cụ thể như sau:

1. Thế nào là phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn?

Phân chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn là một quy định bắt buộc phải thực hiện. Hai bên có thể tự nguyện thỏa thuận việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng; và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật

2. Nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Việc phân chia tài sản là một quan hệ phát sinh mà Tòa án đồng thời phải giải quyết trong vụ án ly hôn. Các tranh chấp thường rất phức tạp; và kéo dài bởi thực tiễn giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung gắn với quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng. Nên nhiều tình tiết của vụ án khó làm sáng tỏ bởi trong quá trình hôn nhân còn tồn tại thì việc xác lập; thỏa thuận; định đoạt chia tài sản chung của vợ chồng là quan hệ kín mà chỉ vợ chồng nắm được. Vì vậy pháp luật có những quy định chung sau:

a. Nguyên tắc vợ chồng thỏa thuận viêc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn:

– Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận việc phân chia tài sản

– Tòa án chỉ can thiệp khi hai vợ chồng không thể đi đến thỏa thuận chung

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

b. Nguyên tắc tòa án giải quyết viêc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn:

Tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa sẽ quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định. Cụ thể

– Nếu có văn bản thỏa thuận về tài sản chung của vợ chồng thì áp dụng nó để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

– Nếu không có văn bản thỏa thuận; hoặc văn bản thỏa thuận vô hiệu thì áp dụng theo luật định để phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Tòa án xác định tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Sau khi ly hôn, vợ chồng có tài sản riêng thì có quyền lấy về.

+ Nếu có tranh chấp thì người có tài sản riêng phải chứng minh được đó là tài sản riêng của mình. Chứng minh bằng sự công nhận của bên còn lại; hoặc bằng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu như di chúc của cha mẹ để lại; hợp đồng, chứng từ mua bán tài sản; giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản đó …

+ Nếu không chứng minh được tài sản riêng của mình thì coi tài sản đó là chung của hai vợ chồng

– Xác định vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ tài sản đối với bên thứ ba không. Nếu có, Tòa án sẽ xác định quyền và nghĩa vụ về tài sản đối với bên thứ ba là của chung hay của riêng vợ hoặc chồng.

+ Nếu là của riêng thì vợ hoặc chồng có nghĩa vụ thực hiện từ tái sản của riêng mình.

+ Nếu là của chung vợ chồng thì mới được giải quyết bằng khối tài sản chung vợ chồng

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;

– Việc phân chia tài sản chung của vợ chồng thì Tòa án tiến hành theo nguyên tắc chia đôi. Nhưng có tính đến các yếu tố sau

+ Yếu tố “hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng sức khỏe, tài sản, khả năng lao động của các thành viên khác trong gia đình. Bên nào khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia; hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống

+ Yếu tố “công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung”. Toàn xem người ở nhà chăm sóc con, gia đình là lao động có thu nhập tương đương với người đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

+ Yếu tố “bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập”. Bảo đảm cho người đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; và thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Tòa sẽ xem xét quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên; hay không có khả năng lao động; hay không có tài sản để tự nuôi mình

3. Án phí Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

– Giá trị tài sản từ dưới 6 triệu vnđ thì án phí là 3 trăm nghìn đồng

– Giá trị tài sản từ trên 6 triệu đồng đến 400 triệu đồng thì án phí là 5% giá trị tài sản tranh chấp

– Giá trị tài sản từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng thì án phí là 20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng

– Giá trị tài sản từ trên 8 triệu đồng đến 2 tỷ đồng thì án phí là 36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 800 triệu đồng

– Giá trị tài sản từ trên 2 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng thì án phí là 72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 2 tỷ đồng

– Giá trị tài sản từ trên 4 tỷ đồng thì án phí là 112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỷ đồng

4. Luật 88 – Dịch vụ Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

– Tư vấn về thỏa thuận của hai vợ chồng

– Tư vấn về nguyên tắc phân chia tài sản chung

– Tư vấn về thủ tục phân chia tải sản chung

– Tư vấn về giải quyết tranh chấp tài sản chung

– Tư vấn thủ tục ly hôn

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Các bài viết liên quan:

DV Cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an;

DV Cấp Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

DV Cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Tĩnh

DV GP Visa du lịch Trung Quốc

Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh

Thủ tục sau khi thành lập công ty

Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.

Chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 9. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 10. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 11. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;

Xem thêm