0982.697.685

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

06/04/2020 | 8111

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hội nhập quốc tế, các công ty đang có xu hướng phát triển ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Việc Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An để thực hiện hoạt động kinh doanh cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước Việt Nam. Việc thành lập cần tuân thủ các điều kiện thành lập, điều kiện về người đứng đầu chi nhanh… Mỗi thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa 1 Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể ghi trong Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:

1. Điều kiện chung về Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Thương nhân nước ngoài được thành lập theo vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế của Việt Nam

– Thương nhân nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất là 05 năm

– Trường hợp Giấy ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn thì tính từ ngày nộp hồ sơ nó phải còn ít nhất là 01 năm

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam, của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

– Nếu nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp quy định pháp luật; và vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thì việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

2. Điều kiện về người đứng đầu chi nhánh

– Phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình và Chi nhánh trước thương nhân nước ngoài

– Phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và chi nhánh khi thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi mà thương nhân nước ngoài ủy quyền

– Phải ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu chi nhánh thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. và Người đứng đầu Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền thực hiện

– Khi hết thời hạn ủy quyền mà chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác; thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh đến khi người đứng đầu Chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh; hoặc đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh mới

– Nếu người đứng đầu Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam hơn 30 ngày mà không có ủy quyền (do bị chết, bị mất tích, bị tạm giam, bị kết án tù… ) thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh mới

– Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải đảm bảo không:

+ Đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác

+ Đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài

+ Đại diện theo pháp luật cho tổ chức kinh tế khác được thành lập theo quy định luật Việt Nam

3. Hồ sơ Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo mẫu của Bộ Công Thương

– Bản sao hợp lệ Giấy ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương của thương nhân nước ngoài. (hợp pháp hóa lãnh sự)

– Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Bản sao hợp lệ báo cáo tài chính; hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính; hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

– Điều lệ hoạt động của Chi nhánh ( bản sao )

– Bản sao công chứng hộ chiếu; hoặc giấy CMND; hoặc thẻ căn cước của người đứng đầu Chi nhánh ( người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh)

– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh

+ Bản sao hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

+ Bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh cụ thể

+ Đảm bảo về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:  Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở

4. Luật 88 – Dịch vụ Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

– Tư vấn trước hành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Soạn thảo hồ sơ phù hợp với các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật

– Xin cấp giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Tư vấn các thủ tục sau hành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Kê khai thủ tục nhân sự, lao động … Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Tư vấn thủ tục pháp lý cho thương nhân nước ngoài

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài;

 Dịch vụ tư vấn đầu tư

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 4. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 5. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 6. Thủ tục chia tách sáp nhập dự án đầu tư
 7. Dịch vụ tư vấn hợp đồng
 8. Thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 9. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an
 10. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 11. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 12. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

 Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP an ninh trật tự
 3. GP Phòng cháy chữa cháy
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP trung tâm tư vấn du học
 6. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 7. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP mở phòng khám nha khoa
 18. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 19. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 20. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài;

Xem thêm