0982.697.685

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an

13/02/2020 | 12262

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM TẠI NGHỆ AN

HỒ SƠ – THỦ TỤC – TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP

Tư vấn trọn gói thủ tục xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an. Tư vấn hồ sơ, tài liệu, quy trình sản xuất, bảo quản nguyên liệu … Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thủ tục và hình thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Luật 88 hướng dẫn các bạn các bước cụ thể như sau:

1. Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

a. Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông của công ty cổ phần;

– Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên/cổ đông là cá nhân;

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên/cổ đông là tổ chức;

Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;

– Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An;

– Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).

b. Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh mà doanh nghiệp đặt trụ sở.

điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an;

c. Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

– Thông tin phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Nội dung công bố thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d. Khắc dấu và công bố mẫu dấu

– Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

– Thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an

2. Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại Nghệ An.

a. Điều kiện về nhân sự:

Phụ trách sản xuất của cơ sở là người phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc sản xuất.

b. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Cơ sở sản xuất có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ
b) Về kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt;
c) Nhà xưởng phải có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

c. Cần có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
c) Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
d) Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;
đ) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;
e) Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

d. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

e. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;
d) Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.
điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an; 

3. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an

– Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) tới Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy.
– Trong thời hạn 30 – 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
– Trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục thì Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế. Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết).
** Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

Kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Mẫu số 02

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Mẫu số 03

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Mẫu số 04

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Mẫu số 05

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an;

Luật 88 đăng ký kinh doanh giá rẻ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08 337 89 337– 08 337 28 337

Các bài viết liên quan:

điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại nghệ an;

Xem thêm