0982.697.685

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

16/04/2020 | 5064

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an như; thông tin nhà đầu tư, vốn, quy mô và tiến độ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án … Căn cứ vào các trường hợp bắt buộc thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư và được quy định cụ thể thay đổi theo luật đầu tư như sau

1. Căn cứ pháp lý nào để thực hiện điều chỉnh?

– Theo Luật đầu tư năm 2014

– Theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư

2. Trường hợp nào cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an?

Phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi có sự thay đổi một trong các nội dung sau đây:

– Thay đổi nhà đầu tư, thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi tỷ lệ góp vốn, chuyển nhượng vốn góp

– Thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, điều chỉnh tên dự án đầu tư

– Thay đổi vị trí dự án, thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp

– Thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thêm ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi tổng vốn đầu tư, thay đổi vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ

– Thay đổi thời gian thực hiện dự án, kéo dài thời gian thực hiện dự án đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

 

3. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm làm đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

– Văn bản của chủ đầu tư quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư

– Bản sao CMND, hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương có giá trị pháp lý đối với tổ chức đầu tư

– Đề xuất dự án đầu tư gồm: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất; hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm; hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án gồmg: tên công nghệ; xuất xứ công nghệ; sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính; tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính

4. Trình tự thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Bước 1: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thực hiện thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận ĐKKD đối với nội dung ĐKKD trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sử dụng cùng số với mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 2: Thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) thực hiện theo thủ tục đầu tư

Bước 3: Đăng Thông tin ĐKKD của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Bước 4: Theo thông tin của Giấy chứng nhận ĐKKD (tức là mã số thuế của doanh nghiệp). Cấp lại dấu của doanh nghiệp theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp

Bước 5: Đăng thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia. 

Lưu ý: Thủ tục hướng dẫn nêu trên đang được thực hiện theo quy định chung của Sở Kế hoạch đầu tư

5. Luật 88 – Dịch vụ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

– Tư vấn, giải đáp các vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc

– Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn về hồ sơ trước khi tiến hành xin thay đổi tên, địa điểm, vốn … dự án

– Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng

– Thay mặt khách hàng trực tiếp thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng

– Tư vấn các vấn đề cần làm sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

Dịch vụ tư vấn đầu tư

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 4. Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư
 5. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 8. Thủ tục chia tách sáp nhập dự án đầu tư
 9. Dịch vụ tư vấn hợp đồng
 10. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài
 11. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an
 12. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 13. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 14. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

 Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP an ninh trật tự
 3. GP Phòng cháy chữa cháy
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP trung tâm tư vấn du học
 6. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 7. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP mở phòng khám nha khoa
 18. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 19. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 20. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

Xem thêm