0982.697.685

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

19/05/2020 | 1939

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép chứng khoán theo quy định của pháp luật. Chi tiết đầy đủ như sau (dịch vụ). Điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch công ty chứng khoán

1. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

– Phải là doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Doanh nghiệp có đăng ký mã ngành nghề kinh doanh xin cấp giấy phép

– Phải bảo đảm điều kiện về vốn. Vốn đã góp tại thời điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

– Phải bảo đảm điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị như sau

+ Phải có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán

+ Phải có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu

+ Phải có các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán

+ Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;
Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

– Phải bảo đảm điều kiện về nhân sự:

+ Phải có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 03 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép

+ Phải có Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty chứng khoán và phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn sau

 1. Phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý điều hành ít nhất 02 năm
 2. Phải có Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
 3. Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hoặc chấp hành hình phạt tù; hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật
 4. Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Phải bảo đảm điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn:

+ Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP; quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP

+ Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới loại hình công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

2. Điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch công ty chứng khoán

– Phải duy trì điều kiện cấp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có)

– Phải không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật tại thời điểm thành lập chi nhánh

– Phải không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh

– Phải có trụ sở chi nhánh và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán

– Giám đốc chi nhánh phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định;

+ Phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh mà chi nhánh được thực hiện

+ Phải có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán ít nhất 02 năm

+ Phải có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 01 năm

+ Phải có tối thiểu 02 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh thực hiện tại chi nhánh

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

– Tham khảo hồ sơ và thủ tục chi tiết tại đây

4. LUẬT 88 – Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về kinh doanh chứng khoán

– Tư vấn về Điều kiện kinh doanh chứng khoán

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép đủ Điều kiện kinh doanh chứng khoán

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại kết quả cho quý khách hàng

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Hồ sơ thành lập hợp tác xã
 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 5. Điều kiện giám sát công trình xây dựng
 6. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm
 7. Điều kiện kinh doanh Gas
 8. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 9. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 10. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 11. Điều kiện khai thác khoáng sản
 12. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 13. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 14. Điều kiện thành lập trường mầm non
 15. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt
 16. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng
 17. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử
 18. Điều kiện kinh doanh mạng xã hội
 19. Điều kiện kinh doanh buôn bán thuốc thú y
 20. Điều kiện thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 21. Điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 14. GP mở phòng khám nha khoa
 15. GP kinh doanh Gas
 16. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 17. GP khai thác khoáng sản
 18. GP kinh doanh xử lý chất thải
 19. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 20. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 21. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 22. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 23. GP thành lập hợp tác xã
 24. GP kinh doanh trường mầm non
 25. GP Cơ sở tiêm chủng
 26. GP sàn giao dịch thương mại điện tử
 27. GP kinh doanh mạng xã hội
 28. GP cửa hàng buôn bán thuốc thú y
 29. GP mở phòng khám chữa bệnh
 30. GP kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 9. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 11. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 12. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 13. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 14. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 15. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 16. Thành lập công ty vận tải đường sắt
 17. Thành lập Cơ sở tiêm chủng
 18. Thành lập công ty thương mại điện tử
 19. Thành lập công ty mạng xã hội
 20. Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y
 21. Thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 22. Thành lập công ty vận tải đường bộ
 23. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 24. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 25. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Xem thêm