0982.697.685

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an

05/05/2020 | 3907

HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty, hộ kinh doanh xin cấp giấy phép kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp, chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Luật 88 hướng dẫn một số điều để các bạn có kinh nghiệm trong việc thành lập và nắm đc những lợi ích, ưu nhước điểm của nó của nó. Chi tiết cụ thể như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện thành lập hợp tác xã tại nghệ an (HTX)

a. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên HTX phải đáp ứng các điều kiện:

– Cá nhân đủ 18 tuổi trở lên là công dân Việt Nam; hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam

– Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Đối với HTX tạo công ăn việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân

– Phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của HTX

– Phải có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX

– Phải có vốn góp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật HTX và điều lệ HTX

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ HTX

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

b. HTX trở thành thành viên liên hiệp HTX phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Phải có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp HTX

– Phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp HTX

– Phải góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật HTX 2012 và điều lệ liên hiệp HTX

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp HTX

c. Điều kiện về trở thành thành viên HTX, liên hiệp hợp tác xã

– Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều HTX

– HTX có thể là thành viên của nhiều liên hiệp HTX trừ trường hợp điều lệ HTX, liên hiệp HTX không cho phép

d. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành viên hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an

2. Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an

– Đơn/ Giấy đề nghị thành lập hợp tác xã ( theo mẫu quy định của Luật hợp tác xã 2012 )

– Điều lệ của hợp tác xã dự kiến thành lập

– Bản xây dựng dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX

– Thông tin và Số lượng xã viên HTX; danh sách Ban quản trị HTX; danh sách Ban kiểm soát của HTX

– Biên bản thành lập HTX đã được thông qua tại Hội nghị thành lập HTX

–  Nếu HTX kinh doanh các ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật

* Lưu ý:

+ Bạn có thể thành lập HTX theo hình thức hộ kinh doanh; hoặc HTX theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ. Thủ tục nộp và nhận kết quả tại một cửa Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, nơi HTX đặt trụ sở chính

3. LUẬT 88 – Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng  về hình thức kinh doanh hợp tác xã

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh hợp tác xã

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép thành lập hợp tác xã tại nghệ an

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ hợp tác xã

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định luật hợp tác xã 2012

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước ( UBND, Sở KH&ĐT)

– Bàn giao lại Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

– Giấy phép thành lập hợp tác xã tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 4. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều kiện kinh doanh Gas
 8. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 9. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 10. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 11. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 13. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 14. Điều kiện khai thác khoáng sản
 15. Điều kiện kinh doanh vàng bạc
 16. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 17. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 18. Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải
 19. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 20. Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe ô tô
 21. Điều kiện mở văn phòng công chứng
 22. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm
 23. Điều kiện giám sát công trình xây dựng

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 15. GP mở phòng khám nha khoa
 16. GP trung tâm tư vấn du học
 17. GP kinh doanh Gas
 18. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 19. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 20. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 21. GP khai thác khoáng sản
 22. GP kinh doanh vàng bạc
 23. GP kinh doanh xử lý chất thải
 24. GP kinh doanh thủy sản
 25. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 26. GP bảo hành bảo dưỡng xe ô tô
 27. GP mở văn phòng công chứng
 28. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 29. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 30. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 9. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 10. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 11. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 12. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 13. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 14. Thành lập công ty bảo đảm an toàn hàng hải
 15. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 16. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 17. Thành lập văn phòng công chứng
 18. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 19. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 20. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 21. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 22. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an;

Xem thêm