0982.697.685

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng

04/05/2020 | 2279

ĐIỀU KIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Hướng dẫn Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được thành lập nhiều hơn và ngày càng gia tăng. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng, thiết kế công trình xây dựng cũng chiếm một phần lớn. Tuy nhiên không phải ai hành nghề cũng biết cách, cũng có kinh nghiệm để có thể xin giấy phép tư vấn giám sát thi công xây dựng (hạng 1, hạng 2, hạng 3) tại nghệ an có đủ năng lực hoạt động ( vinh ). Luât 88 xin hướng dẫn cụ thể như sau

1. Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng

a. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình, kiểm định xây dựng

Một công ty có đủ các điều kiện sau đây được thực hiện hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng:

– Công ty có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

– Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp

b. Điều kiện đối với năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

– Năng lực xây dựng công trình Hạng I: Phải có tối thiểu 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

– Năng lực xây dựng công trình Hạng II: Phải có tối thiểu 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

– Năng lực xây dựng công trình Hạng III: Phải có tối thiểu 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

c. Điều kiên đối với cá nhân hành nghề độc lập

Cá nhân hành nghề độc lập giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng điều kiện sau:

– Cá nhân có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề

– Cá nhân có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng

d. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Cá nhân hành nghề độc lập được hành nghề trong một số lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng

– Lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình xây dựng

– Lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ công trình xây dựng

e. Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

Điều kiện theo hạng mục công trình như sau:

– Công trình Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I; hoặc 2 (hai) công trình cấp II liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ

– Công trình Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II; hoặc 2 (hai) công trình cấp III liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ

– Công trình Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công ;hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III; hoặc 2 (hai) công trình cấp IV

f. Điều kiện về phạm vi hoạt động của các hạng công trình:

– Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

– Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

– Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn giám sát công trình xây dựng

Tham khảo tại đây

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn giám sát công trình xây dựng

Tham khảo tại đây

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ dịch vụ giới thiệu việc làm

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp về dịch vụ giới thiệu việc làm

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép giới thiệu việc làm

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về dịch vụ giới thiệu việc làm

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty tư vấn giám sát thi công xây dựng

– Giấy phép tư vấn giám sát thi công xây dựng

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An (hạng 1, 2, 3)

– Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

Chứng chỉ cá nhân hành nghề giám sát xây dựng

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 4. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều kiện kinh doanh Gas
 8. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 9. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 10. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 11. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 13. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 14. Điều kiện khai thác khoáng sản
 15. Điều kiện kinh doanh vàng bạc
 16. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 17. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 18. Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải
 19. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 20. Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe ô tô
 21. Điều kiện mở văn phòng công chứng
 22. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 15. GP mở phòng khám nha khoa
 16. GP trung tâm tư vấn du học
 17. GP kinh doanh Gas
 18. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 19. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 20. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 21. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 22. GP khai thác khoáng sản
 23. GP kinh doanh vàng bạc
 24. GP kinh doanh xử lý chất thải
 25. GP kinh doanh thủy sản
 26. GP kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải
 27. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 28. GP bảo hành bảo dưỡng xe ô tô
 29. GP mở văn phòng công chứng
 30. GP kinh doanh dịch vụ việc làm

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 9. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 10. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 11. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 12. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 13. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 14. Thành lập công ty bảo đảm an toàn hàng hải
 15. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 16. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 17. Thành lập văn phòng công chứng
 18. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 19. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 20. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 21. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện tư vấn giám sát công trình xây dựng;

Xem thêm