0982.697.685

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

19/05/2020 | 4713

THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán chi tiết như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

a. Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp

b. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty

– Công ty có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán

– Công ty có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng; hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư; phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng Điều kiện về trang bị, thiết bị.

c. Điều kiện về vốn của công ty

– Công ty có vốn đã góp tại thời điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định là:

– Vốn công ty môi giới chứng khoán: 25 tỷ vnđ

– Vốn công ty tự doanh chứng khoán: 100 tỷ vnđ

– Vốn công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ vnđ

– Vốn công ty tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ vnđ

Lưu ý:

+ Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép

+ Vốn góp để thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải bằng đồng Việt Nam

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

d. Điều kiện về nhân sự công ty

Công ty phải có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 03 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh. Tổng Giám đốc; Giám đốc công ty phải đáp ứng điều kiện:

– Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề theo quy định pháp luật

– Phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán; hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác; và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm

– Phải có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; hoặc Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

– Phải không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Phải chưa từng có các hành vi vi phạm quy định tại Luật chứng khoán

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

e. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn vào công ty

Công ty phải cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP; quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP và phải bảo đảm:

– Tổ chức tham gia góp vốn không có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính năm gần nhất; đã được kiểm toán và báo cáo tài chính soát xét tại thời Điểm đăng ký thành lập

– Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới loại hình công ty TNHH 1 TV, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP

2. Hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp chứng khoán

– Giấy đề nghị ĐKKD chứng khoán

– Bản dự thảo điều lệ công ty chứng khoán

– Danh sách thành viên ( đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); danh sách cổ đông sáng lập( công ty cổ phần)

– Bản sao hợp lệ CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu đối với người thành lập là cá nhân

– Quyết định thành lập , giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương khác và văn bản ủy quyền cho người đại diện đối với tổ chức

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư (nếu có)

– Giấy ủy quyền cho Luật 88

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

– Danh sách thành viên dự kiến của công ty chứng khoán

– Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

– Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy CMND; hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; và Giấy chứng nhận ĐKKD đối với pháp nhân

– Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập; hoặc thành viên sáng lập; là pháp nhân tham gia góp vốn điều lệ từ 10% trở lên của tổ chức đề nghị cấp giấy phép

– Dự thảo Điều lệ công ty chứng khoán

– Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm và các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro

– Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính; hoặc quyết định giao mặt bằng, trụ sở của chủ sở hữu kèm theo tài liệu xác nhận quyền sở hữu; quyền sử dụng trụ sở của bên cho thuê hoặc chủ sở hữu

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

– Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn; hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán

– Văn bản chấp thuận về việc cho phép góp vốn thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

– Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn kèm theo các tài liệu sau:

+ Đối với cá nhân: Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu và sơ yếu lý lịch. Trường hợp cá nhân dự kiến sở hữu trên 10% vốn điều lệ, phải nộp bổ sung lý lịch tư pháp

+ Đối với tổ chức: Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có). Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác. Điều lệ công ty. Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông,hoặc hội đồng thành viên. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu và sơ yếu lý lịch của người đại diện theo ủy quyền. Kèm theo văn bản ủy quyền

+ Trường hợp tổ chức dự kiến sở hữu trên 10% vốn điều lệ. Thì phải nộp bổ sung lý lịch tư pháp của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật

+Trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức nước ngoài thì các tài liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ. Và phải được dịch chứng thực ra tiếng Việt bởi tổ chức có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

– Giấy ủy quyền cho Luật 88

4. Thủ tục Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Thành lập công ty/ doanh nghiệp

+ Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập công ty như hướng dẫn mục 2

+ Sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ trên, Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tới Sở KH&ĐT

+ Nhận kết quả sau 3-5 ngày làm việc

+ Công ty hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

– Thủ tục xin giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

+ Bước 1: Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập công ty như hướng dẫn mục 3

+ Bước 2: Công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến cơ quan cấp phép: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

+ Bước 3: Bộ phận một cửa Ủy ban tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định

+ Bước 4: Tiến hành thầm định tính đầy đủ, hơp lệ của nội dung hồ sơ. Nếu nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng sẽ yêu cầu bổ sung hoặc giải trình

+ Bước 5: Cấp Giấy phép hoạt động Công ty chứng khoán. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do

5. LUẬT 88 – Dịch vụ Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về chứng khoán

– Tư vấn về việc Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Tư vấn về việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Giấy phép kinh doanh chứng khoán tại nghệ an

– Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 2. Thành lập công ty cung ứng nhân lực tại nghệ an
 3. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 4. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán
 5. Thành lập công ty kinh doanh Gas tại nghệ an
 6. Thành lập công ty bất động sản tại nghệ an
 7. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 8. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 9. Thành lập công ty xử lý chất thải
 10. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 11. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 12. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 13. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 14. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 15. Thành lập công ty giáo dục mầm non
 16. Thành lập Cơ sở tiêm chủng
 17. Thành lập công ty thương mại điện tử
 18. Thành lập công ty mạng xã hội
 19. Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y
 20. Thành lập cơ sở khám chữa bệnh
 21. Thành lập công ty vận tải đường bộ
 22. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 23. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 24. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 14. GP mở phòng khám nha khoa
 15. GP trung tâm tư vấn du học
 16. GP kinh doanh Gas
 17. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 18. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 19. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 20. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 21. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 22. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 23. GP thành lập hợp tác xã
 24. GP kinh doanh trường mầm non
 25. GP Cơ sở tiêm chủng
 26. GP sàn giao dịch thương mại điện tử
 27. GP kinh doanh mạng xã hội
 28. GP cửa hàng buôn bán thuốc thú y
 29. GP mở phòng khám chữa bệnh
 30. GP kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

 1. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ
 2. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an
 3. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa
 4. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh
 5. Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh
 6. Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện
 7. GP Visa du lịch Trung Quốc
 8. Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an;

Xem thêm