0982.697.685

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an

28/03/2020 | 6265

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an. Làm hồ sơ cho công ty xin cấp giấy phép làm kế toán thuế theo quy định của pháp luật (Vinh). Thủ tục đầy đủ chi tiết như sau

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an

a. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

– Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

b. Đối với công ty hợp danh

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an;

c. Đối với doanh nghiệp tư nhân

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an

d. Đối với Chi nhánh doanh nghiệp

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

– Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

e. Đối với hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

– Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an;

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC)

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

– Hợp đồng lao động của các kế toán viên hành nghề với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

– Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty TNHH

– Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty TNHH

– Đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam; phải có Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài; giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an;

3. LUẬT 88 – Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép làm dịch vụ kế toán

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

– Thành lập công ty dịch vụ kế toán

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 8. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 9. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại nghệ an;

 

Xem thêm