0982.697.685

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

11/05/2020 | 2433

THÀNH LẬP CÔNG TY MẠNG XÃ HỘI TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội chi tiết như sau

1. Điều kiện thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

– Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2014 của nước Việt Nam

– Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

+ Đối với người đứng đầu tổ chức, công ty phải là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội

+ Đối với người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin phải tốt nghiệp đại học; hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam.

+ Đối với người nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin phải có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam

+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung sau khi thành lập và được cấp giấy phép mạng xã hội có trách nhiệm cung thông tin: số điện thoại, email … cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết

+ Tổ chức, công ty mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin

+ Đối với người đứng đầu tổ chức, công ty có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

– Điều kiện tài chính khi xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Tổ chức, công ty xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật trong thời gian giấy phép có hiệu lực

– Điều kiện về kỹ thuật khi thiết lập mạng xã hội trực tuyến

+ Dữ liệu lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản: Thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải

+ Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng mạng xã hội

+ Tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin; Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, tấn công mạng

+ Công ty phải có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật

+ Công ty phải đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ. Cung cấp thông tin trên toàn bộ mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

– Điều kiện về hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội

+ Thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên; Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân …

+ Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ; thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân

+ Ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm các quy định pháp luật khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

+ Thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm

– Điều kiện tên miền khi xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến

+ Đối với tổ chức, công ty không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

+ Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền

+ Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép mạng xã hội. Đồng thời, phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

2. Hồ sơ Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

– Giấy đề nghị cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp cấp giấy phép

– Dự thảo Điều lệ của công ty

– Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ( đối với công ty cổ phần ); hay danh sách thành viên góp vốn vào công ty ( đối với công ty TNHH )

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (nếu là đất của công ty ); hoặc Hợp đồng thuê địa điểm, cửa hàng kinh doanh của công ty

– Nếu là cá nhân phải có thông tin: Giấy CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực

– Nếu là tổ chức phải có thông tin: Bản sao giấy ĐKKD, và quyết định thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh mạng xã hội

– Giấy đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội (theo mẫu quy định)

– Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập của tổ chức

– Điều lệ hoạt động của tổ chức

–  Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, công ty đề nghị cấp giấy phép: Các loại hình dịch vụ; phạm vi; lĩnh vực thông tin trao đổi; phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của mạng xã hội phù hợp với các quy định pháp luật

– Bản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải có tối thiểu các nội dung sau: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội; quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội; quyền, trách nhiệm của tổ chức, công ty thiết lập mạng xã hội; cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm; cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ; chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ theo quy định …

– Giấy ủy quyền cho Luật 88 ( nếu để chúng tôi thay bạn thực hiện soạn hồ sơ và các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

4. Thủ tục Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

– Thành lập công ty

+ Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập công ty như hướng dẫn mục 2

+ Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin giấy phép kinh doanh

+ Công ty hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập ( xem hướng dẫn tại đây )

– Thủ tục xin giấy phép hoạt động

+ Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập công ty như hướng dẫn mục 3

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

+ Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép theo mẫu. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. LUẬT 88 – Dịch vụ Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về việc Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an

– Tư vấn về việc cấp giấy phép mạng xã hôi

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Giấy phép kinh doanh mạng xã hội tại nghệ an

– Điều kiện kinh doanh mạng xã hội tại nghệ an

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 2. Thành lập công ty cung ứng nhân lực tại nghệ an
 3. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 4. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán
 5. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 6. Thành lập công ty kinh doanh Gas tại nghệ an
 7. Thành lập công ty bất động sản tại nghệ an
 8. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 9. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Thành lập công ty xử lý chất thải
 11. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 12. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 13. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 14. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 15. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 16. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 17. Thành lập công ty giáo dục mầm non
 18. Thành lập công ty vận tải đường sắt
 19. Thành lập Cơ sở tiêm chủng
 20. Thành lập công ty thương mại điện tử
 21. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 22. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 23. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 15. GP mở phòng khám nha khoa
 16. GP trung tâm tư vấn du học
 17. GP kinh doanh Gas
 18. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 19. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 20. GP khai thác khoáng sản
 21. GP kinh doanh thủy sản
 22. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 23. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 24. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 25. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 26. GP thành lập hợp tác xã
 27. GP kinh doanh trường mầm non
 28. GP kinh doanh vận tải đường sắt
 29. GP Cơ sở tiêm chủng
 30. GP sàn giao dịch thương mại điện tử

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

 1. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ
 2. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an
 3. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa
 4. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh
 5. Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh
 6. Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện
 7. GP Visa du lịch Trung Quốc
 8. Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Thành lập công ty mạng xã hội tại nghệ an;

Xem thêm