0982.697.685

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

05/05/2020 | 5075

THÀNH LẬP HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện đăng ký hợp tác xã nông nghiệp, chăn nuôi. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ,tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi quy định của pháp luật. Luật 88 hướng dẫn một số điều để các bạn có kinh nghiệm trong việc thành lập và nắm đc những lợi ích, ưu nhước điểm của nó của nó. Chi tiết như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

– Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2014

– Bạn có thể thành lập hợp tác xã theo hình thức hộ kinh doanh hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đảm bảo điều kiện:

+ Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật

+ Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật dân sự có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

+ Nếu là hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

– Hợp tác xã phải có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

– Hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã

+ Đối với pháp nhân thì người ký đơn phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó

+ Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp pháp; hoặc đại diện theo ủy quyền của pháp nhân đó

– Hợp tác xã góp vốn theo quy định pháp luật và điều lệ hợp tác xã

– Hợp tác xã phải tuân theo các điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

2. Hồ sơ thành lập hợp tác xã nông nghiệp

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất, kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm

– Nếu hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải bổ sung chứng chỉ đủ điều kiện ( tham khảo tại đây ); hoặc vốn  ký quỹ theo quy định

– Đề nghị thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định của pháp luật;

– Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp

– Danh sách thành viên, ban quản trị … hợp tác xã nông nghiệp ( tối thiểu là 7 người )

– Biên bản họp thành lập hợp tác xã nông nghiệp

– Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo đúng quy định tại Điều 22 Luật Hợp tác xã;

– Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã năm 2012

3. Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp

– Người đại diện hợp pháp; hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã dự định thành lập chuẩn bị hồ sơ thành lập hợp tác xã như mục 2 trên

– Người đại diện hợp pháp; hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Nếu thành lập liên hiệp hợp tác xã thì hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Cơ quan đăng ký kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận lập Giấy biên nhận; và luân chuyển hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì sẽ được trả lại kèm văn bản nêu rõ lý do để sửa đổi/ bổ sung

4. LUẬT 88 – Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Giấy phép thành lập hợp tác xã tại nghệ an

– Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại nghệ an

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 2. Thành lập công ty cung ứng nhân lực tại nghệ an
 3. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 4. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán
 5. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 6. Thành lập công ty kinh doanh Gas tại nghệ an
 7. Thành lập công ty xuất khẩu gạo tại nghệ an
 8. Thành lập công ty bất động sản tại nghệ an
 9. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 10. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 11. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 12. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 13. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 14. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 15. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 16. Thành lập công ty xử lý chất thải
 17. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 18. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 19. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 20. Thành lập văn phòng công chứng
 21. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 22. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 23. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 24. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 25. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 15. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 16. GP mở phòng khám nha khoa
 17. GP trung tâm tư vấn du học
 18. GP kinh doanh Gas
 19. GP kinh doanh xuất khẩu gạo
 20. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 21. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 22. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 23. GP khai thác khoáng sản
 24. GP kinh doanh vàng bạc
 25. GP kinh doanh thủy sản
 26. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 27. GP bảo hành bảo dưỡng xe ô tô
 28. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 29. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 30. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an;

 1. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ
 2. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an
 3. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa
 4. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh
 5. Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh
 6. Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện
 7. GP Visa du lịch Trung Quốc
 8. Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an;

Xem thêm