0982.697.685

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

13/05/2020 | 3003

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép kinh doanh cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Đối với phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; bác sỹ hộ gia đình, y học cổ truyền; chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc hữu cơ tại phòng khám. Chi tiết đầy đủ như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

– Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật

a.  Điều kiện về quy mô

– Quy mô cơ sở khám chữa bênh phải có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi

– Quy mô cơ sở khám chữa bênh phải có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu (nếu có), phòng lưu người bệnh

– Quy mô cơ sở khám chữa bênh phải có bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

b.  Điều kiện về cơ sở vật chất:

– Điều kiện đối với phòng khám đa khoa:

+ Cơ sở khám chữa bệnh đa khoa phải có địa điểm cố định; tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình; bảo đảm đủ ánh sáng; có trần chống bụi; tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh

+ Cơ sở khám chữa bệnh đa khoa phải có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu có). Các phòng khám đảm bảo về diện tích như sau:

* Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12 m2

* Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 15 m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích ít nhất là 05 m2/ 1 giường bệnh

* Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10 m2

+ Cơ sở khám chữa bệnh đa khoa bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xử lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật

+ Cơ sở khám chữa bệnh đa khoa bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

– Điều kiện đối với phòng khám chuyên khoa

+ Phòng khám chuyên khoa đáp ứng các điều kiện: Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình; bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi; tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh.

+ Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2; và nơi đón tiếp người bệnh

* Phòng khám chuyên khoa ngoại, chuyên khoa thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 12 m2

* Phòng khám phục hồi chức năng phải có thêm buồng phục hồi chức năng có diện tích ít nhất là 10 m2

* Phòng khám, điều trị HIV/AIDS phải có diện tích ít nhất là 18 m2 (không bao gồm khu vực chờ khám), được chia thành hai buồng thực hiện chức năng khám bệnh và tư vấn cho người bệnh

+ Phòng khám chuyên khoa phải bố trí khu vực tiệt trùng riêng biệt để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại

+ Phòng khám chuyên khoa phải có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ, chăm sóc người bệnh

+ Phòng khám chuyên khoa phải có ít nhất hai bộ phận xét nghiệm (sinh hóa, độc chất, vi sinh) và chẩn đoán hình ảnh

+ Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ; xử lý chất thải y tế; phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với các phòng thực hiện thủ thuật

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;
Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

+ Một số điều kiện tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký như sau:

* Đối với chuyên môn bó bột thì phòng bó bột phải có diện tích ít nhất là 10 m2

* Đối với chuyên môn vận động trị liệu thì phòng vận động trị liệu phải có diện tích ít nhất là 20 m2

* Đối với chuyên môn thăm dò chức năng thì phòng thăm dò chức năng phải có diện tích ít nhất là 10 m2

* Đối với chuyên môn khoa răng – hàm – mặt có hơn 01 ghế răng thì phải bảo đảm diện tích cho mỗi ghế răng ít nhất là 5 m2

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

* Đối với chuyên môn thủ thuật, bao gồm cả kỹ thuật cấy ghép răng (implant) thì phòng thủ thuật phải có diện tích ít nhất là 10 m2

* Đối với chuyên môn kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình thì phòng thực hiện kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình phải có diện tích ít nhất là 10 m2

* Đối với chuyên môn khám phụ khoa hoặc khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì phòng khám phải có diện tích ít nhất là 10 m2

* Đối với chuyên môn sử dụng thiết bị bức xạ (bao gồm cả thiết bị X-Quang chụp răng gắn liền với ghế răng) phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ

* Đối với chuyên môn điều trị HIV/AIDS có cấp phát thuốc kháng HIV (ARV) phải có nơi bảo quản và cấp phát thuốc kháng HIV (ARV) đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

c. Điều kiện về thiết bị y tế:

– Điều kiện đối với phòng khám đa khoa

+ Phòng khám đa khoa phải có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa

+ Phòng khám đa khoa phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký

– Điều kiện đối với phòng khám chuyên khoa

+ Phòng khám chuyên khoa phải có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa

+ Phòng khám chuyên khoa phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký

+ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không phải có thiết bị, dụng cụ y tế quy định tại điểm a và điểm b khoản này nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

d. Điều kiện về nhân sự:

– Người làm việc tại cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp, phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là bác sỹ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp có chứng chỉ hành nghề; hoặc bác sỹ đa khoa có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp

+ Là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp ít nhất là 54 tháng

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép cơ sở khám chữa bệnh

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của phòng khám

– Bản sao công chứng giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân

– Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề trong phòng khám

– Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, xác nhận quá trình hành nghề 54 tháng của bác sỹ chịu trách nhiệm chuyên môn

– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự

– Xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động của bác sỹ với cơ sở khám chữa bệnh trước đó (Nếu có)

– Bản sao hợp đồng thu gom rác thải y tế

– Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật khám bệnh, chữa bệnh

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

– Bước 1: Soạn và nộp hồ sơ tại Sở Y tế nơi KH đặt cơ sở

– Bước 2: Theo dõi kết quả kiểm duyệt hồ sơ tại Sở Y tế và hỗ trợ Quý khách trong quá trình đánh giá thực tế tại Cơ sở

Thông báo cho Khách hàng thông tin về thời gian thẩm định của đoàn thẩm định trước 1-2 ngày để Quý khách chuẩn bị tiếp đoàn

– Bước 3: Nhận và giao Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh

Thời hạn cấp phép: trong vòng 45-60 ngày làm việc

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

4. LUẬT 88 – Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về khám chữa bệnh

– Tư vấn về Điều kiện kinh doanh khám chữa bệnh

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép đủ điều kiện kinh doanh khám chữa bệnh tại nghệ an

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước cấp phép

– Bàn giao lại kết quả cho quý khách hàng

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty khám chữa bệnh tại nghệ an

– Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an 

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Hồ sơ thành lập hợp tác xã
 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 5. Điều kiện giám sát công trình xây dựng
 6. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm
 7. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 8. Điều kiện kinh doanh Gas
 9. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 10. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 11. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 13. Điều kiện khai thác khoáng sản
 14. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 15. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 16. Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe ô tô
 17. Điều kiện thành lập trường mầm non
 18. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt
 19. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng
 20. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử
 21. Điều kiện kinh doanh mạng xã hội
 22. Điều kiện kinh doanh buôn bán thuốc thú y

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 15. GP mở phòng khám nha khoa
 16. GP trung tâm tư vấn du học
 17. GP kinh doanh Gas
 18. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 19. GP khai thác khoáng sản
 20. GP kinh doanh xử lý chất thải
 21. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 22. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 23. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 24. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 25. GP thành lập hợp tác xã
 26. GP kinh doanh trường mầm non
 27. GP Cơ sở tiêm chủng
 28. GP sàn giao dịch thương mại điện tử
 29. GP kinh doanh mạng xã hội
 30. GP cửa hàng buôn bán thuốc thú y

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 9. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 10. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 11. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 12. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 13. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 14. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 15. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 16. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 17. Thành lập công ty vận tải đường sắt
 18. Thành lập Cơ sở tiêm chủng
 19. Thành lập công ty thương mại điện tử
 20. Thành lập công ty mạng xã hội
 21. Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y
 22. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 23. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 24. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an;

Xem thêm