0982.697.685

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an

27/04/2020 | 1770

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường, nước sinh hoạt, thu gom rác thải theo quy định của pháp luật. Chi tiết đầy đủ như sau

1. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an

a. Về cơ sở pháp lý của doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường ( Bộ TN&MT) phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại như:

+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại

+ Phiếu thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường

+ Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định

– Doanh nghiệp có Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật.

b. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp có các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng); phương tiện vận chuyển bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời; hoặc trung chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; và quy trình quản lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

– Doanh nghiệp có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

c. Về điều kiện nhân lực của doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp phải có ít nhất 01 người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành

– Doanh nghiệp phải có ít nhất 01 hướng dẫn về chuyên môn; kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học

– Doanh nghiệp có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo; tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị.

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

d. Về công tác quản lý của doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có); và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế …) chất thải nguy hại.

– Doanh nghiệp có phương án bảo vệ môi trường:

+ Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường

+ Kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe

+ Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố

+ Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ

+ Chương trình quan trắc môi trường

+ Giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại

– Doanh nghiệp có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an

 

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xử lý chất thải nguy hại (CTNH)

– Văn bản/Đơn đăng ký theo mẫu ban hành của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

– Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế;

– Bản sao quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt;

– Giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có trạm trung chuyển);

– Các mô tả hoạt động xử lý chất thải (hồ sơ theo mẫu)

– Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH của doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

– Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép như hướng dẫn mục 2

– Cơ quan cấp phép: Bộ tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT)

– Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tới Bộ TN&MT; là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại trên toàn quốc

– Thời hạn của Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là 05 năm kể từ ngày cấp

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Tư vấn, tháo gỡ các vấn đề về xử lý chất thải nguy hại cho khách hàng

– Tư vấn về thủ tục, điều kiện cấp giấy phép xử lý chất thải theo yêu cầu khách hàng

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật về lĩnh vực xử lý chất thải; và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với sở, cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận kinh doanh cho khách hàng

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

Thành lập công ty xử lý chất thải tại nghệ an

Giấy phép xử lý chất thải tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 4. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic
 8. Điều kiện kinh doanh Gas
 9. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 10. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 11. Điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 13. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học
 14. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 16. Điều kiện khai thác khoáng sản
 17. Điều kiện kinh doanh vàng bạc

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 22. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 23. GP kinh doanh Gas
 24. GP kinh doanh Casino
 25. GP kinh doanh xuất khẩu gạo
 26. GP kinh doanh dịch vụ in ấn
 27. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 28. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 29. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 30. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 31. GP khai thác khoáng sản
 32. GP kinh doanh vàng bạc

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 9. Thành lập công ty đòi nợ – thu hồi nợ
 10. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 11. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 12. Thành lập công ty kinh doanh Casino
 13. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 14. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 15. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 16. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 17. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 18. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 19. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 20. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 21. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 22. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải tại nghệ an;

Xem thêm