0982.697.685

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an

07/05/2020 | 2199

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT NGHỆ AN

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Kinh doanh vận tải đường sắt gồm kinh doanh vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên đường sắt. Chi tiết đầy đủ như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an

– Về loại hình kinh doanh đường sắt

+ Kinh doanh vận tải đường sắt

+ Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa

+ Kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt

+ Kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt

+ Kinh doanh sản xuất, lắp ráp, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt

+ Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

+ Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải đường sắt

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

– Về điều kiện chung của kinh doanh đường sắt

+ Là doanh nghiệp/ hợp tác xã được đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam – Luật doanh nghiệp 2014

+ Doanh nghiệp phải đăng ký mã ngành nghề hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt. ví dụ:

* Mã ngành nghề 4911 – 49110: Vận tải hành khách đường sắt

* Mã ngành nghề 4912 – 49120: Vận tải hàng hóa đường sắt

+ Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

– Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

+ Doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định 14/2015/NĐ-CP

+ Doanh nghiệp phải có chứng chỉ an toàn theo quy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

+ Doanh nghiệp phải có phương tiện giao thông đường sắt phải có đủ Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật

+ Doanh nghiệp phải có giấy bảo vệ môi trường có hiệu lực.

+ Doanh nghiệp phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt với tổ chức điều hành

+ Doanh nghiệp phải có người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải có trình độ đại học và ít nhất 03 năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt

+ Doanh nghiệp phải có hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm nếu kinh doanh vận tải hành khách; và kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm bằng đường sắt

+ Doanh nghiệp phải có phương án tổ chức chạy tàu bảo đảm chạy tàu an toàn, đúng lịch trình công bố nếu kinh doanh vận tải đường sắt đô thị

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an

– Điều kiện cấp Chứng chỉ an toàn kinh doanh vận tải đường sắt

+ Doanh nghiệp phải có phương tiện giao thông đường sắt bảo đảm các điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật

+ Doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh ban hành phù hợp với biểu đồ chạy tàu đã công bố

+ Doanh nghiệp phải có tối thiểu 01 cán bộ phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt; và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt

+ Doanh nghiệp phải có các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ bảo đảm tiêu chuẩn; và phải được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp phải có phương án sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ khách, tàu hàng phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh

+ Doanh nghiệp phải có phương án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; và phương án ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố

2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có các quyền sau

– Quyền được cung cấp các thông tin về kỹ thuật, kinh tế, dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

– Quyền được sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; và dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

– Quyền được tạm ngừng chạy tàu khi xét thấy kết cấu hạ tầng đường sắt có nguy cơ mất an toàn; đồng thời phải thông báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình

– Quyền được bồi thường thiệt hại do lỗi doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; hoặc do tổ chức, cá nhân khác gây ra

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường sắt

Tham khảo mục 2 và 3 tại đây

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

4. LUẬT 88 – Dịch vụ thành lập công ty vận tải đường sắt tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng về điều kiện thành lập trường mầm non tại nghệ an

– Tư vấn về thành lập trường mầm non theo quy định

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép hoạt động trường mầm non

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ hợp tác xã

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định luật pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại đầy đủ giấy phép cho khách hàng

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty vận tải đường sắt tại nghệ an

– Giấy phép kinh doanh trường mầm non tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Hồ sơ thành lập hợp tác xã
 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 5. Điều kiện giám sát công trình xây dựng
 6. Điều kiện trung tâm dịch vụ việc làm
 7. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 8. Điều kiện kinh doanh Gas
 9. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 10. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 11. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 13. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 14. Điều kiện khai thác khoáng sản
 15. Điều kiện kinh doanh vàng bạc
 16. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 17. Điều kiện kinh doanh thủy sản
 18. Điều kiện kinh doanh hóa chất
 19. Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe ô tô
 20. Điều kiện thành lập trường mầm non

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 15. GP mở phòng khám nha khoa
 16. GP trung tâm tư vấn du học
 17. GP kinh doanh Gas
 18. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 19. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 20. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 21. GP khai thác khoáng sản
 22. GP kinh doanh vàng bạc
 23. GP kinh doanh xử lý chất thải
 24. GP kinh doanh thủy sản
 25. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 26. GP bảo hành bảo dưỡng xe ô tô
 27. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 28. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 29. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 30. GP thành lập hợp tác xã
 31. GP kinh doanh trường mầm non

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 9. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 10. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 11. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 12. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 13. Thành lập công ty bảo đảm an toàn hàng hải
 14. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 15. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 16. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 17. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 18. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 19. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 20. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 21. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt nghệ an;

Xem thêm