0982.697.685

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an

19/03/2020 | 4570

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TẠI NGHỆ AN

Luật 88 hướng dẫn mẫu hồ sơ; thủ tục quy định để chứng nhận đủ điều kiện làm Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an (TP Vinh). cụ thể như sau:

I. Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an

1. Là doanh nghiệp (công ty TNHH, công ty cổ phần); hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ; và điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐCP. của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Phòng hát karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; đảm bảo điều kiện về cách âm. Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. Âm thanh được đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng karaoke

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát

5. Không được đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

II. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu quy định).

2. Bản sao hợp lệ (có chứng thực) để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tham khảo tại đây:

Cơ quan cấp phép: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an;

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an

 

III. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an

1. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định; cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung/sửa đổi hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế.

– Nếu đạt yêu cầu sẽ cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

– Nếu không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau:

– 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

– 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh;

– 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh;

– 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh;

– Đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

IV. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an của Luật 88

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về điều kiện, hồ sơ xin cấp phép.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy Phép kinh doanh cho khách hàng

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

GP Visa du lịch Trung Quốc

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an

Thành lập công ty TNHH một thành viên tại nghệ an

Thành lập công ty TNHH hai thành viên tại nghệ an

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục giải thể doanh nghiệp


Các bài viết liên quan:

Xem thêm