0982.697.685

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An

17/02/2020 | 11809

GIẤY PHÉP KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI NGHỆ AN

ĐIỀU KIỆN – THỦ TỤC – HỒ SƠ

Hướng dẫn điều kiện; hô sơ; thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An. Luật 88 hướng dẫn làm giấy chứng nhận đủ điều mở đại lý; cửa hàng bán lẻ; phân phối theo quy định của pháp luật. Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu được sửa đổi, bổ sung về việc cấp các loại Giấy phép, giấy xác nhận, chứng nhận. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An

a. Điều kiện mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

– Cửa hàng thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân.

+ Thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối.

+ thương nhân phân phối xăng dầu.

+ Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

+ Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

+ Đại lý hoặc tổng đại lý.

– Thương nhân đề nghị cấp giấy phép phải là người đại diện theo pháp luật của cửa hàng.

– Cửa hàng phải xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định; an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

– Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An;

b. Điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy đăng ký kinh doanh.

– Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

c. Điều kiện làm tổng đại lý xăng dầu

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy đăng ký kinh doanh.

– Thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên; Có kho, bể chứa dung tích tối thiểu 2000 m3

– Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

– Có hệ thống phân phối xăng dầu, gồm:

Tối thiểu 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu.

Tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

– Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó

– Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An;

d. Điều kiện phân phối xăng dầu

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy đăng ký kinh doanh.

– Thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên; Có kho, bể chứa dung tích tối thiểu 2000 m3

– Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

– Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan Nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng

– Có hệ thống phân phối xăng dầu từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm:

– Tối thiểu 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

– Tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

– Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An;

e. Điều kiện kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy đăng ký kinh doanh.

– Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam; tiếp nhận được tàu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn; thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.

– Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng; thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

– Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

– Có hệ thống phân phối xăng dầu:

– Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp.

– Tối thiểu 40 tổng đại lý; hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An;

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An

 

– Đơn xin cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng.

– Tài liệu chứng minh cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê đất; hoặc quyết định giao đất của UBND các cấp; hoặc hợp đồng liên kết kinh doanh với đơn vị chủ sở hữu đất).

– Bảng kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (theo mẫu).

– Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (Giấy phép xây dựng; bản vẽ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

– Bản sao giấy tờ chứng minh cán bộ quản lý và nhân viên đã được qua đào tạo nghiệp vụ (theo quy định).

– Trường hợp cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu trên phương tiện tàu, xà lan… trên sông thì ngoài những thủ tục trên phải có Giấy chứng nhận an toàn Kỹ thuật phương tiện thủy nội địa.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an Thành phố cấp.

– Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; hoặc Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường (do UBND quận huyện xác nhận).

– Kiểm định cột bơm (cơ quan có chức năng, thẩm quyền kiểm định).

– Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên phương tiện tàu, xà lan… trên sông thì ngoài những thủ tục trên còn phải có giấy chứng nhận an toàn; kỹ thuật phương tiện thủy nội địa.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An

– Hồ sơ: Chủ đầu tư gửi 1 bộ tới Sở Công Thương

– Sở Công Thương sẽ gửi văn bản yêu cầu bạn bổ sung, sửa chữa nếu cần.

– Sở Công Thương xem xét, thẩm định; và thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu nếu đủ điều kiện.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép thì Sở Công Thương phải trả lời và nêu rõ lý do từ chối.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An;

Nếu bạn đang vướng mắc về thủ tục giấy phép xăng dầu hãy liên hệ ngay tới Luật 88 để được tư vấn miễn phí nhé!

Luật 88 nâng tầm giá trị

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT 88

Điện thoại:  08.337.28.337 – 08.337.89.337

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An;


Các bài viết liên quan:

Xem thêm