0982.697.685

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT 88

Luật sư Doanh nghiệp: 0982.697.685

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 08 337.28.337

Luật đầu tư nước ngoài: 0919.982.269

Email: luat88.na@gmail.com

Skype Online

Luật sư Doanh nghiệp: 0982.697.685

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 08 337.28.337

Luật sư Doanh nghiệp: 0919.892.269

Email: luat88.na@gmail.com

Skype Online

Hotline: 08 337.89.337 (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: 0919.892.269 (Zalo, Viber, Whatsapp)