0982.697.685

Cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An

14/02/2020 | 11488

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ – THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP AN NINH TRẬT TƯ TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An – vinh: Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì chỉ sau khi được cấp giấy chứng nhân thì hoạt động kinh doanh mới được coi là hợp pháp. LUẬT 88 xin chia sẽ những kiến thức cơ bản, quan trọng về giấy chứng nhận này.

1. Những ngành nghề cần chứng nhận đủ điều kiện ANTT:

– Sản xuất các loại dấu, con dấu

– Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, phụ kiện công cụ hỗ trợ

– Kinh doanh pháo

– Dịch vụ cầm đồ

– Kinh doanh xoa bóp trừ cơ sở hỗ trợ người khuyết tật

– Sản phẩm phát tín hiệu cho xe ưu tiên

– Dịch vụ bảo vệ

– Kinh doanh súng bắn sơn

– Kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài

– Dịch vụ đòi nợ

– Casino

– Dịch vụ đặt cược

– Kinh doanh khí

– Kinh doanh vật liệu nổ, thuốc nổ hoặc ngành nghề có sử dụng chất nổ

– Kinh doanh dịch vụ in

– Kinh doanh thiết bị gây nhiễu song thông tin di động

– Kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ

– Kinh doanh karaoke, vũ trường

– Kinh doanh dịch vụ lưu trú trừ hoạt động cho thuê nhà ở lâu dài

– Kinh doanh quân trang quân dụng dùng cho lực lượng vũ trang

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ( theo mẫu )

– Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau đây:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Văn bản thành lập; hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.

+ Trường hợp trong các văn bản nêu trên không thể hiện ngành, nghề kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề kinh doanh mà cơ sở hoạt động và đề nghị ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hồ sơ – Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An;

– Bản khai lý lịch kèm theo phiếu lý lịch tư pháp; hoặc bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể:

+ Đối với người Việt Nam ở trong nước là người đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phải có bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bản khai lý lịch của những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước; lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ Đối với người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú; hoặc thẻ tạm trú; hoặc thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

+ Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì bản khai lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp; hoặc bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong giấy chứng nhận.

Hồ sơ – Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An;

– Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài; phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

– Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:

+ Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

+ Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm, Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên (lý lịch tư pháp) đã được hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An

Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An

3. Trình tự xin cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An:

– Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cơ quan công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Trường hợp không cấp piấy chứng nhận thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ bảo vệ không có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ > nộp một bộ hồ sơ nêu trên tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ > nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

4. Hậu kiểm sau khi cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An:

– Ngày 20/10/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017. Theo quy định thì chủ thể có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điền kiện an ninh trật tự cũng là chủ thể thực hiện chế độ hậu kiểm.

– Thông tư 42/2017/TT-BCA quy định về việc hậu kiểm phải được thực hiện trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho cơ sở kinh doanh. Trước khi tiến hành công việc thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản gửi cơ sở kinh doanh nêu rõ nội dung hậu kiểm và thời gian thực hiện công tác hậu kiểm. Nội dung hậu kiểm bao gồm:

Kiểm tra về điều kiện đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (chỉ áp dụng đối với trường hợp có nghi vấn) bằng hình thức xác minh lý lịch;

 

Kiểm tra trực tiếp các điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về việc lập biên bản về việc hậu kiểm và xử lý hậu quả trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng một trong các điều kiện về an ninh, trật tự.

Hồ sơ – Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An;

 

Luật 88 nâng tầm giá trị

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT 88

Điện thoại: 08.337.28.337 – 08.337.89.337

Các bài viết liên quan:

Xem thêm