0982.697.685

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

06/04/2020 | 4404

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Dịch vụ giấy phép Luật 88 hướng dẫn các bạn Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an. Điều kiện, thủ tục xin cấp phép đầu tư các dự án cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau

1. Cơ sở pháp lý cấp giấy chứng nhận đầu tư:

– Luật đầu tư 2014, sửa đổi bổ sung 2016 (sau đây gọi là Luật Đầu tư)

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật đầu tư

2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

a. Hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư

Hồ sơ phụ thuộc vào từng dự án và cơ quan cấp chủ trương đầu tư mà hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư là khác nhau. Cụ thể Hồ sơ xin cấp phép đầu tư tại UBND tỉnh sẽ bao gồm:

– Đề xuất về dự án đầu tư: Trong đề xuất nêu rõ

+ Thông tin nhà đầu tư

+ Thể hiện rõ quy mô,

+ Cụ thể về vốn, và phương án huy động vốn

+ Nêu rõ địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư cho dự án

– Bản sao giấy CMND đối với cá nhân

– Bản sao giấy thành lập đối với tổ chức

– Báo cáo tài chính,

– Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính

– Đề xuất yêu cầu sử dụng đất. Các tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm kinh doanh

– Giải trình về sử dụng công nghệ, hợp đồng BCC nếu đầu tư dự án theo hợp đồng BCC

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

b. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Thông tin nhà đầu tư:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao CMND, hoặc thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu cá nhân

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; hoặc tài liệu khác tương đương xác nhận tư cách pháp lý 

– Đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư

– Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ

– Cam kết hỗ trợ về tài chính của tổ chức tài chính

– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Đề xuất nhu cầu về sử dụng đất dự án đầu tư

– Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

4. Luật 88 – Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

– Tư vấn điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn về hồ sơ tài liệu khi tiến hành xin cấp giấy phép

– Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ, trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp phép

– Tiến hành các hoạt động xin cấp giấy phép lao động cho các chủ thể lao động nước ngoài trong công ty

– Tư vấn ngành nghề đủ điều kiện kinh doanh

– Tư vấn pháp luật liên quan đến dự án đầu tư

*** Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

*** Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

 Dịch vụ tư vấn đầu tư

 1. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 3. Thủ tục chia tách sáp nhập dự án đầu tư
 4. Dịch vụ tư vấn hợp đồng
 5. Thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 6. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài
 7. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an
 8. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 9. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 10. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

 

 Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP an ninh trật tự
 3. GP Phòng cháy chữa cháy
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP trung tâm tư vấn du học
 6. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 7. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP mở phòng khám nha khoa
 18. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 19. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 20. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an;

Xem thêm