0982.697.685

Tư vấn đầu tư tại nghệ an

03/04/2020 | 4672

TƯ VẤN ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Luật 88 cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tại nghệ an, và các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam; các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Như các thủ tục, hồ sơ; tư vấn về chính sách, điều kiện đầu tư hay khả năng chấp thuận đầu tư; soạn thảo hợp đồng; tư vấn về vốn, thuế, giấy chứng nhận đầu tư … cụ thể như sau:

1. Tư vấn về chính sách đầu tư

–  Tư vấn về chính sách đầu tư kinh doanh tại nghệ an

– Tư vấn ưu đãi đầu tư, hạn chế đầu tư, các lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh tại nghệ an

– Tư vấn khả năng được chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư cụ thể

– Tư vấn điều kiện đầu tư, các ngành nghề đầu tư có điều kiện

– Tư vấn các hình thức đầu tư:

+ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần (công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh)

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Hình thức đối tác công tư)

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

2. Tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư

– Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư tại nghệ an

– Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư

– Tư vấn tiến trình xét duyệt hồ sơ, xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư

– Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng hợp tác kinh doanh; hợp đồng PPP

– Đại diện cho nhà đầu tư làm việc với các cơ quan thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư

Tư vấn đầu tư tại nghệ an;

Tư vấn đầu tư tại nghệ an

Tư vấn đầu tư tại nghệ an

3. Tư vấn luật đầu tư

– Đại diện cho nhà đầu tư làm việc với các cơ quan thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép, ưu đãi đầu tư

– Tư vấn giải quyết những vướng mắc pháp lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Tư vấn đầu tư tại nghệ an;

4. Tư vấn cho nhà đầu tư

– Tư vấn các vấn đề liên quan như bất động sản, nhà thầu xây dựng; tài chính, thương mại … cho chủ đầu tư

– Tư vấn thuê đất, nhà xưởng, văn phòng để thực hiện dự án đầu tư

– Tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

– Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng cơ sở kinh doanh

5. Tư vấn điều chỉnh, chuyển nhượng dự án đầu tư

– Hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

– Hướng dẫn hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

– Tư vấn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

– Tư vấn trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Tư vấn đầu tư tại nghệ an;

6. Dịch vụ khác

– Tư vấn tìm kiếm thông tin thị trường dự án, đầu tư

– Tư vấn kết nối cơ hội đầu tư

– Dịch vụ xin ưu đãi đầu tư

– Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư

– Tư vấn thuế đầu tư

– Dịch vụ xin giấy phép xây dựng

– Dịch vụ xin giấy phép lao động, giấy phép visa

– Dịch vụ đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư và lao động nước ngoài

– Cung cấp văn bản pháp luật liên quan

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

Tư vấn đầu tư tại nghệ an;

 Dịch vụ tư vấn đầu tư

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 4. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 5. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 6. Thủ tục chia tách sáp nhập dự án đầu tư
 7. Dịch vụ tư vấn hợp đồng
 8. Thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 9. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an
 10. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 11. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 12. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

 Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP an ninh trật tự
 3. GP Phòng cháy chữa cháy
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP trung tâm tư vấn du học
 6. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 7. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP mở phòng khám nha khoa
 18. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 19. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 20. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an

Tư vấn đầu tư tại nghệ an;

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

GP Visa du lịch Trung Quốc

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư tại nghệ an;

 

Xem thêm