0982.697.685

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

17/04/2020 | 9745

Thực trạng các trường hợp chuyển nhượng thường gắn với quyền sử dụng đất. Luật 88 hướng dẫn điều kiện, quy định thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư

17/04/2020 | 5673

Hướng dẫn điều chỉnh Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an theo quy định pháp luật. Thủ tục, điều kiện hồ sơ tách các loại dự án xây dựng, đất …

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

16/04/2020 | 4941

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an: nhà đầu tư, vốn, quy mô, tiến độ, địa điểm thực hiện dự án.. theo quy định pháp luật

Thay đổi tên dự án đầu tư tại nghệ an

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư tại nghệ an

11/04/2020 | 5170

Hướng dẫn thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư tại nghệ an. Hồ sơ, văn bản điều chỉnh dự án, địa chỉ, thông tin nhà đầu tư theo mẫu quy định pháp luật

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

06/04/2020 | 5609

Hướng dẫn Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an. Điều kiện thẩm quyền, hồ sơ xin cấp phép đăng ký đầu tư các dự án theo quy định

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

06/04/2020 | 4388

Hướng dẫn Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an. Điều kiện, thủ tục đầu tư các dự án cho người nước ngoài theo quy định pháp luật

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

06/04/2020 | 5794

Dịch vụ giấy phép Luật 88 hướng dẫn các bạn các điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an theo quy định pháp luật

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

06/04/2020 | 7979

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật về hồ sơ, điều kiện thành lập, người đứng đầu chi nhánh

Tư vấn đầu tư tại nghệ an

Tư vấn đầu tư tại nghệ an

03/04/2020 | 4540

Dịch vụ tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp như thủ tục, hồ sơ; soạn thảo hợp đồng, tư vấn về vốn, thuế, giấy chứng nhận đầu tư, chia tách dự án

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

16/02/2020 | 14971

LUẬT 88 hướng dẫn thủ tục, trình tự; điều kiện, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an theo quy định của pháp luật (TP Vinh)