0982.697.685

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

20/04/2020 | 7953

Hướng dẫn Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Nghệ An: Điều kiện, hồ sơ sang tên đổi chủ (mua bán) cho con, di chúc thừa kế theo quy định pháp luật

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ở Nghệ An

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

20/04/2020 | 2770

Hướng dẫn Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ở Nghệ An. Mẫu đơn, hợp đồng, điều kiện tặng cho một phần; hoặc toàn bộ … Hồ sơ theo quy định pháp luật

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

19/04/2020 | 1880

Đặc điểm Góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình để đầu tư kinh doanh công ty/ doanh nghiệp, thực hiện dự án. Hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục …

Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An

Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An

10/04/2020 | 2244

Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An. Quy định mua bán, chuyển nhượng thế nào? làm hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp theo pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất

10/04/2020 | 1737

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần tại nghệ an. Theo quy định của luật đất đai 2013, luật 88 hướng dẫn …

Thủ tục thừa kế đất đai theo pháp luật

Thủ tục thừa kế đất đai theo pháp luật

09/04/2020 | 3149

Hướng dẫn Thủ tục chia thừa kế đất đai theo pháp luật tại Nghệ An: Cách chia đất, di sản thừa kế cho con cái, chia tài sản thừa kế của bố mẹ

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại nghệ an

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

08/04/2020 | 3839

Hướng dẫn Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại nghệ an. Thực trạng và giải pháp hòa giải? Quy trình, thời hạn mới nhất theo quy định luật đất đai

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

05/04/2020 | 2631

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trình tự thủ tục, hồ sơ… Chế độ sử dụng theo quy định

Thủ tục mua bán nhà đất tại nghệ an

Thủ tục mua bán nhà đất tại nghệ an

05/04/2020 | 2243

Hướng dẫn quy trình, Thủ tục mua bán nhà đất tại nghệ an- vinh. Quy định mới của pháp luật về hồ sơ, thuế, phí. Tư vấn chuyển nhượng có sổ đỏ

Thủ tục nhà đất tại nghệ an

Thủ tục nhà đất tại nghệ an

02/04/2020 | 9632

Luật 88 hướng dẫn Thủ tục nhà đất tại nghệ an: Mua bán; sang tên; chuyển nhượng; … có sổ hồng, sổ đỏ theo quy định pháp luật. Trình tự, hồ sơ