0982.697.685

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

19/04/2020 | 4592

GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đặc điểm Góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình để thực hiện dự án ( Nghệ An); hay để đầu tư kinh doanh cho công ty/ doanh nghiệp. Luật 88 – Dịch vụ giấy phép hướng dẫn các hình thức góp vốn, hồ sơ, thủ tục.. .Hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau

1. Cơ sở pháp lý: 

– Luật Doanh nghiệp năm 2014

– Luật đất đai năm 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CPhướng dẫn thi hành Luật đất đai

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

2 Thế nào là góp vốn?

– Góp vốn là việc đưa tài sản của mình vào pháp nhân hoặc vào dự án đầu tư để kinh doanh sinh lợi. Người góp sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung pháp nhân hoặc chủ đầu tư dự án. Tài sản dùng thực hiện vốn góp có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác như vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ..

– Khi muốn thành lập một Doanh nghiệp thì đầu tiên phải có vốn góp vào công ty để làm vốn điều lệ.

Thành viên hay có cổ đông góp vốn vào công ty bằng tài sản của mình để thành tài sản của công ty. Những người góp vốn này sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

3. Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng bao gồm các nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên ( cá nhân, doanh nghiệp …góp vốn và nhận góp vốn)

– Thông tin đất: số hiệu, diện tích, vị trí, ranh giới và tình trạng đất …thời hạn sử dụng đất

– Quyền, nghĩa vụ của các bên (bên góp vốn và bên nhận góp vốn)

– Thời hạn góp vốn kinh doanh ( góp vốn bằng quyền sử dụng đất )

– Quyền của người thứ ba đối với đất được góp vốn

– Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn

– Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

a.  Quyền của bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

– Quyền hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

– Quyền chuyển nhượng, để thừa kế phần góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác;

– Quyền nhận lại quyền sử dụng đất đã góp vốn theo thỏa thuận hoặc khi thời hạn góp vốn đã hết;

– Quyền huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên nhận góp vốn không thực hiện việc thanh toán phần lợi nhuận đúng thời hạn hoặc thanh toán không đầy đủ.

b. Nghĩa vụ của bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

– Giao đất đúng thời hạn, đủ diện tích, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận trong hợp đồng

– Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai

5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận góp vốn bằng giá trị QSD đất

a. Quyền của bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

– Quyền Yêu cầu bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất giao đất như đã thoả thuận trong hợp đồng

– Quyền sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn

– Quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp bên nhận góp vốn là pháp nhân, trừ trường hợp góp vốn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.Top of Form

b. Nghĩa vụ của bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

– Thanh toán phần lợi nhuận cho bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đúng thời hạn, đúng phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng;

– Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất được góp vốn;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

6. Hồ sơ, thủ tục Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 

Bước 1: Công chứng hợp đồng góp vốn

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại phòng công chứng

Bước 2: Chuyển quyền sử dụng đất

Chuẩn bị hồ sơ như sau:

+ Văn bản/Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

+ Bản chính, có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Bản chính Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ( bản đã công chứng ở bước 1 )

+ Trích lục thửa đất; hoặc họa đồ lô đất đối với trường hợp trên giấy chúng nhận chưa có sơ đồ thửa đất

+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD

+ Văn bản uỷ quyền cho Luật 88 ( nếu để chúng tôi làm thay bạn tất cả các bước)

Thủ tục tiến hành: tại Sở Địa chính nơi có bất động sản được góp vốn

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Bước 3: Thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tại Sở KH&ĐT

Doanh nghiệp làm hồ sơ gửi đến Sở KH&ĐT, Sau khi có Biên bản về định giá tài sản góp vốn

– Nếu thành lập doanh nghiệp mới, Hồ sơ như sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

+ Bản sao CMND, hoặc hộ chiếu của thành viên, cổ đông dự kiến lập công ty

+ Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập

+ Điều lệ công ty

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Biên bản định giá tài sản góp vốn

– Nếu doanh nghiệp đã thành lập cần bổ sung vốn, Hồ sơ như sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD

+ Biên bản họp của các thành viên, cổ đông trong công ty về việc thay đổi nội dung ĐKKD

+ Quyết định về việc thay đổi nội dung ĐKKD

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Biên bản định giá tài sản góp vốn.

7. Luật 88 – Tư vấn Thủ tục Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

– Tiếp nhận thông tin của khách hàng

– Tư vấn về thủ tục thuê đất dự án 50 năm

– Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

– Bổ sung/ Chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền

– Theo dõi tiến trình công việc

– Trả kết quả

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.338.28.337

 Dịch vụ nhà đất

 1. Các thủ tục nhà đất tại nghệ an
 2. Dịch vụ lập di chúc tại nhà ở Nghệ An
 3. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An
 4. Thủ tục mua bán nhà đất tại Nghệ An
 5. Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An
 6. Thủ tục thừa kế đất đai theo pháp luật
 7. Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

 Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 7. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 8. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 9. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 10. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ

 1. Đăng ký nhãn hiệu thực phẩm
 2. Phương pháp định giá thương hiệu
 3. Đăng ký bản quyền sáng chế
 4. Đăng ký bản quyền âm nhạc
 5. Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu
 6. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 7. Đăng ký mã số mã vach

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

– Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

– Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

– Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Nghệ an

– Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

– Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

– GP Visa du lịch Trung Quốc

– Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Xem thêm