0982.697.685

Thành lập công ty giá rẻ

Thành lập công ty giá rẻ

08/06/2020 | 9830

Hướng dẫn điều kiện hồ sơ, thủ tục thành lập công ty tại nghệ an- vinh. Dịch vụ đăng ký kinh doanh nhanh, giá rẻ: CTy trách nhiệm hữu hạn TNHH, cổ phần CP

Thành lập công ty lắp đặt thi công điện nước

Thành lập công ty lắp đặt thi công điện nước

06/06/2020 | 4966

Hướng dẫn Thành lập công ty lắp đặt thi công điện nước ở nghệ an- vinh. Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lĩnh vực ngành nghề

Thành lập công ty lắp ráp sửa chữa điều hòa

Thành lập công ty lắp ráp sửa chữa điều hòa

03/06/2020 | 4919

Hướng dẫn Thành lập công ty lắp ráp sửa chữa điều hòa tại nghệ an (Vinh) theo quy định pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện mở dịch vụ

Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại nghệ an

Thành lập công ty xuất khẩu lao động ở nghệ an

29/05/2020 | 1753

Hướng dẫn Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại nghệ an. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện mở dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài

Thành lập trung tâm tin học tại nghệ an

Thành lập trung tâm tin học tại nghệ an

27/05/2020 | 1832

Hướng dẫn Thành lập trung tâm tin học tại nghệ an theo quy định pháp luật. Thủ tục, hồ sơ, đề án xin cấp giấy phép đủ điều kiện dạy tin học, ngoại ngữ

Thành lập công ty kinh doanh phân bón tại nghệ an

Thành lập công ty kinh doanh phân bón tại nghệ an

21/05/2020 | 1800

Hướng dẫn Thành lập công ty kinh doanh phân bón tại nghệ an. Thủ tục, hồ sơ xin giấy phép làm chứng nhận đủ điều kiện buôn bán: kho chứa, bao bì …

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

19/05/2020 | 1854

Hướng dẫn Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an ( vinh) theo quy định pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Thành lập công ty vận tải đường bộ

Thành lập công ty vận tải đường bộ

14/05/2020 | 6066

Hướng dẫn Thành lập công ty vận tải đường bộ tại nghệ an (vinh). Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

Thành lập cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

Thành lập cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

13/05/2020 | 7194

Hướng dẫn Thành lập cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an. Thủ tục hồ sơ cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mở dịch vụ đa khoa, chuyên khoa; bác sỹ gia đình

Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y

Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y

12/05/2020 | 6350

Hướng dẫn Thành lập cửa hàng bán thuốc thú y tại nghệ an. Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép/ chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh mở ngành nghề thú y