0982.697.685

Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ

Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ

13/04/2020 | 4390

Hướng dẫn cách viết Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ, không thu tiền cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Sử dụng hoá đơn, chứng từ hàng cho, biếu, tặng

Cách viết hóa đơn quà tặng cho khách hàng

Cách viết hóa đơn quà tặng cho khách hàng

13/04/2020 | 4736

Hướng dẫn Cách viết hóa đơn quà tặng cho khách hàng. Cách kê khai hàng cho, biếu, tặng khách hàng hay nhân viên trong công ty mới nhất

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội tại nghệ an một lần

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

13/04/2020 | 4438

Hồ sơ, Thủ tục rút bảo hiểm xã hội tại nghệ an một lần. Điều kiện, thời gian, cách tính tiền mức hưởng BHXH 1 lần theo quy định luật BHXH mới nhất

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

13/04/2020 | 5097

Hướng dẫn đăng ký Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định. Đối tượng, hồ sơ, thủ tục cho kế toán công ty mới thành lập

Thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại nghệ an

Thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại nghệ an

13/04/2020 | 5060

Hướng dẫn quy định Thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại nghệ an. Nghĩa vụ kê khai, tờ khai quyết toán, khấu trừ; báo cáo, thuế môn bài …

Hồ sơ khai thuế khoán hộ kinh doanh

Hồ sơ khai thuế khoán hộ kinh doanh

04/04/2020 | 5653

Hồ sơ khai thuế khoán hộ kinh doanh: kê khai thuế; cách tính, xác định mức thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể; tờ khai, hạn nộp và thủ tục nộp thuế

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế

03/04/2020 | 5284

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế: mua hóa đơn lẻ; chi phí mua, đặt in hóa đơn GTGT; Đối tượng thuộc diện mua thì phải có hồ sơ, đơn đề nghị

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại nghệ an

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại nghệ an

03/04/2020 | 5182

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại nghệ an, làm ở đâu? điều kiện thế nào? cần những giấy tờ gì? cách làm hồ sơ, mức hưởng BHTN ? đơn đề nghị

Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

03/04/2020 | 10386

Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội tại nghệ an ( tp vinh ) theo pháp luật. Nhận làm và làm lại sổ BHXH, đóng nhờ BHXH theo mức đóng phí doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế tại vinh nghệ an

Dịch vụ kế toán thuế tại vinh nghệ an

20/02/2020 | 6748

Doanh nghiệp của bạn mới thành lập, ít phát sinh chi phí. Bạn muốn tiết kiệm chi phí nên chưa muốn thuê kế toán. Để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhưng khó khăn trên