0982.697.685

Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ

Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ

13/04/2020 | 4984

Hướng dẫn cách viết Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ, không thu tiền cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Sử dụng hoá đơn, chứng từ hàng cho, biếu, tặng