0982.697.685

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại nghệ an

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại nghệ an

02/04/2020 | 6239

Luật 88 – Tư vấn sở hữu trí tuệ tại nghệ an (vinh) theo quy định pháp luật. Sở hữu trí tuệ là gì? Các điều kiện, hồ sơ, thủ tục để đăng ký quyền