0982.697.685

Thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại nghệ an

Thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại nghệ an

13/04/2020 | 5610

Hướng dẫn quy định Thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại nghệ an. Nghĩa vụ kê khai, tờ khai quyết toán, khấu trừ; báo cáo, thuế môn bài …