0982.697.685

Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An

Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An

10/04/2020 | 5417

Thủ tục thuê đất dự án 50 năm tại Nghệ An. Quy định mua bán, chuyển nhượng thế nào? làm hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp theo pháp luật