0982.697.685

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ở Nghệ An

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

20/04/2020 | 6022

Hướng dẫn Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ở Nghệ An. Mẫu đơn, hợp đồng, điều kiện tặng cho một phần; hoặc toàn bộ … Hồ sơ theo quy định pháp luật