0982.697.685

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế

03/04/2020 | 5568

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại chi cục thuế: mua hóa đơn lẻ; chi phí mua, đặt in hóa đơn GTGT; Đối tượng thuộc diện mua thì phải có hồ sơ, đơn đề nghị