0982.697.685

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại nghệ an

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

08/04/2020 | 8849

Hướng dẫn Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại nghệ an. Thực trạng và giải pháp hòa giải? Quy trình, thời hạn mới nhất theo quy định luật đất đai