0982.697.685

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

20/04/2020 | 11360

Hướng dẫn Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Nghệ An: Điều kiện, hồ sơ sang tên đổi chủ (mua bán) cho con, di chúc thừa kế theo quy định pháp luật