0982.697.685

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

Thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư tại nghệ an

17/04/2020 | 9868

Thực trạng các trường hợp chuyển nhượng thường gắn với quyền sử dụng đất. Luật 88 hướng dẫn điều kiện, quy định thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư