0982.697.685

Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An

Cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An

14/02/2020 | 11585

Hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự tại Nghệ An – vinh: Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì chỉ sau khi được cấp giấy chứng nhân